990-5913E-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Spesifikasjoner for klassisk batterikabinett

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Det klassiske batterikabinettet må bare brukes sammen med Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS eller Easy UPS 3-Phase Modular.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Opptil to klassiske batterikabinetter (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan koples til Galaxy VS UPS.
MERK: Minimum to klassiske batterikabinetter og opptil fire klassiske batterikabinetter (GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan koples til Galaxy VL UPS.
MERK: Opptil fire klassiske batterikabinetter (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan koples til Easy UPS 3-Phase Modular.
Kommersiell referanse Batteritype Antall batteriblokker
GVSCBC7C XP12V1800* eller XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Utløserinnstillinger

Utløserinnstillinger må kontrolleres under installasjonen. Innstill utløserinnstillingene i henhold til den relevante tabellen nedenfor.

GVSCBC7C

UPS-klassifisering 20–50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype C25S3D + C253MG250D NA
Ir-innstilling 175 200 250 250
Im-innstilling 1250

GVSCBC7D

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype C10S3D + C103MG080
Ir-innstilling 56 72 80 80 NA
Im-innstilling 400

GVSCBC7E

UPS-klassifisering 20–50 kW 60 kW 80 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype C25S3D + C253MG200D
Ir-innstilling 140 160 200
Im-innstilling 1000

GVSCBC10A2

UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype C25S3D + C253MG250D NA
Ir-innstilling 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-innstilling 1250
UPS-klassifisering 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Effektfaktor 1
Brytertype C25S3D + C253MG250D
Antall klassiske batterikabinetter 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir-innstilling 225 250 225 250 225 250 250
Im-innstilling 1250

GVSCBC10B2

UPS-klassifisering 20–80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype C40S3TM320D
Ir-innstilling 224 224 256 288 288 320 320
Im-innstilling 1500
UPS-klassifisering 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Effektfaktor 1
Brytertype C40S3TM320D
Antall klassiske batterikabinetter 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir-innstilling 288 320 288 320 288 320 320
Im-innstilling 1500

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i samsvar med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 95 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 (52-C2) i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

Beskyttelsesjord (PE) er dimensjonert i henhold til tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikkel 543.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

GVSCBC7C

UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW 100 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 50 70 70 NA
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPS-klassifisering 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPS-klassifisering 20–80 kW 100–120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 50 70 70 NA
DC PE (mm2) 25 35 35
UPS-klassifisering 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antall klassiske batterikabinetter 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC– (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

UPS-klassifisering 20–60 kW 80–100 kW 120–150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2) 50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
UPS-klassifisering 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antall klassiske batterikabinetter 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC– (mm2) 70 95
DC PE (mm2) 35 50

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet ditt.
MERK: Rommet må være ventilert for å unngå konsentrasjonen av dihydrogen som genereres av batterikabinettet. Anbefalt minimum luftstrøm: 2,41 m3/t.

Klassisk batterikabinett – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Klassisk batterikabinett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C 15 °C til 40 °C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde 0–1000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav
Ytelse IEC 62040-3: ,2011-03, 2. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav
Miljø IEC 62040-4: 2013-04, 1. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering
Merking CE
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT
Overspenningskategori OVCIII
Beskyttelsesklasse I
Forurensningsgrad 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?