990-5913C-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Spesifikasjoner for klassisk batterikabinett

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Det klassiske batterikabinettet må bare brukes sammen med Galaxy VS UPS eller Galaxy VL UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Opptil to klassiske batterikabinetter (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan koples til Galaxy VS UPS.
MERK: Minimum to klassiske batterikabinetter og opptil fire klassiske batterikabinetter (GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan koples til Galaxy VL UPS.
Kommersiell referanse Batteritype Antall batteriblokker
GVSCBC7A* SWL750 48
GVSCBC7B* SWL1100 44
GVSCBC7C XP12V1800* eller XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12V1800 48
GVSCBC10B2 XP12V3000 40

Utløserinnstillinger

Utløserinnstillinger må kontrolleres under installasjonen. Angi utløserinnstillingene i henhold til den aktuelle tabellen nedenfor.

GVSCBC7A

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080) NA
Ir-innstilling 56 72 80 80
Im-innstilling 250 (fast)

GVSCBC7B

UPS-klassifisering 20–50 kW 60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) NA
Ir-innstilling 140 160 160
Im-innstilling 530 (fast)

GVSCBC7C

UPS-klassifisering 20–50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) NA
Ir-innstilling 175 200 250 250
Im-innstilling 625 (fast)

GVSCBC7D

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080)
Ir-innstilling 56 72 80 80 NA
Im-innstilling 250 (fast)

GVSCBC7E

UPS-klassifisering 20–50 kW 60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088)
Ir-innstilling 140 160 200
Im-innstilling 530 (fast)

GVSCBC10A2

UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) NA
Ir-innstilling 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-innstilling 625 (fast)
UPS-klassifisering 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Brytertype NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)
Antall klassiske batterikabinetter 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir-innstilling 225 250 225 250 225 250 250
Im-innstilling 625 (fast)

GVSCBC10B2

UPS-klassifisering 20–80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytertype NSX320S TM-DC (LV438276)
Ir-innstilling 224 224 256 288 288 320 320
Im-innstilling 800 (fast)
UPS-klassifisering 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Brytertype NSX320S TM-DC (LV438276)
Antall klassiske batterikabinetter 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir-innstilling 288 320 288 320 288 320 320
Im-innstilling 800 (fast)

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i overenstemmelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 95 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 (52-C2) i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

PE-kabler (beskyttende jordet) er dimensjonert i henhold til tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikkel 543.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

GVSCBC7A

UPS-klassifisering 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2)

10 16 16 NA
DC PE (mm2) 10 10 10

GVSCBC7B

UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2)

35 35 NA
DC PE (mm2) 16 16

GVSCBC7C

UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW 100 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2)

50 70 70 NA
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPS-klassifisering 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2)

16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPS-klassifisering 20–60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2)

35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPS-klassifisering 20–80 kW 100–120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2)

50 70 70 NA
DC PE (mm2) 25 35 35
UPS-klassifisering 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antall klassiske batterikabinetter 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2

DC+/DC– (mm2)

70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

UPS-klassifisering 20–60 kW 80–100 kW 120–150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC– (mm2)

50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
UPS-klassifisering 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antall klassiske batterikabinetter 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2

DC+/DC– (mm2)

70 95
DC PE (mm2) 35 50

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C 15 °C til 40 °C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde 0–1000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet ditt.
MERK: Rommet må være ventilert for å unngå konsentrasjonen av dihydrogen som genereres av batterikabinettet. Anbefalt minimum luftstrøm: 2,41 m3/t.

Klassisk batterikabinett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

QR code for this page

Var dette til hjelp?