990-5913E-031

Ta det klassiska batteriskåpet ur drift eller flytta det till en ny plats

 1. Öppna dörrarna. På GVSCBC10A2 och GVSCBC10B2, ta bort två skruvar för att öppna vänster dörr.
 2. Spärra batteribrytaren i FRÅN-läge (öppen).
 3. Ta bort brytarens skyddsplattor.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 4. Ta bort terminallocket från vänstra sidan av batteribrytaren.
 5. Koppla bort och ta bort DC-kablarna och PE-kabeln från batteribrytaren.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 6. Koppla bort och ta bort sammankopplingskopparstängerna eller sammankopplingskablarna mellan batterierna på varje hylla. Koppla bort och ta bort batterikablarna från höger sida av batteribrytaren. Se anslutningsdiagrammet på insidan av den främre dörren på det klassiska batteriskåpet.
  FARA
  Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier:
  • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
  • Använd verktyg med isolerade handtag.
  • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
  • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
  • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
  • Kontrollera att batteriet inte blivit jordat oavsiktligt. Vid oavsiktlig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt och brännskador av hög kortslutningsström. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådan jordning avlägsnas under installation och underhåll av en yrkesman (gäller utrustning och externt placerade batterier som saknar jordad matningskrets).
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 7. Ta bort batterierna från hyllorna. Återvinn eller återanvänd batterierna efter behov.
  FARA
  FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
  • Återvinn blysyrabatterier på rätt sätt. Batterierna innehåller bly och utspädd svavelsyra.
  • Kassera batterierna i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 8. Sätt tillbaka terminallocket på den vänstra sidan av batteribrytaren.
 9. Koppla bort och ta bort eventuella signalkablar från det klassiska batteriskåpet.
 10. Sätt tillbaka brytarens skyddsplattor.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 11. Stäng dörrarna. På GVSCBC10A2 och GVSCBC10B2, installera två skruvar för att stänga vänster dörr.

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 12. Ta bort skyddsplåtarna på framsidan, baksidan och sidorna på det klassiska batteriskåpet.
 13. Lyft det klassiska batteriskåpet från vänster eller höger sida med en handtruck.
  VARNING
  VÄLTNINGSRISK
  • Lyft inte skåpet med en gaffeltruck. Använd en handtruck
  • Lyft inte skåpet framifrån eller bakifrån. Lyft från vänster eller höger sida.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 14. Gör något av följande:
  • Ta det klassiska batteriskåpet ur drift ELLER
  • Flytta det klassiska batteriskåpet till en ny plats för att installera det.
 15. Endast för att installera det klassiska batteriskåpet på en ny plats: Sätt tillbaka batterierna i det klassiska batteriskåpet efter att ha flyttat det till den nya platsen. Följ installationsmanualen för att installera batterianslutningar, signalkablar, kraftkablar osv. Se Installationsmetod för installationsöversikt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?