990-5913E-031

Anslut kraftkablarna

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Utför total avstängning av strömmen till UPS:en innan du ansluter DC-kablarna och batterikablarna till det klassiska batteriskåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort terminallocket från vänstra sidan av batteribrytaren.
 2. Dra PE-kabeln genom botten på det klassiska batteriskåpet och anslut PE-kabeln.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Dra DC-kablarna genom botten på det klassiska batteriskåpet och anslut DC-kablarna (DC +, DC-). Använd låsbrickor (medföljer ej) när du ansluter DC-kablarna.
 4. Sätt tillbaka terminallocket på den vänstra sidan av batteribrytaren.
 5. Sätt tillbaka brytarens skyddsplattor.
 6. Anslut batterierna på varje hylla i det klassiska batteriskåpet med de medföljande kopparstängerna eller kablarna och anslut dem till höger om batteribrytaren. Se anslutningsdiagrammet på insidan av den främre dörren på det klassiska batteriskåpet.
  FARA
  Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier:
  • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
  • Använd verktyg med isolerade handtag.
  • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
  • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
  • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
  • Kontrollera att batteriet inte blivit jordat oavsiktligt. Vid oavsiktlig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt och brännskador av hög kortslutningsström. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådan jordning avlägsnas under installation och underhåll av en yrkesman (gäller utrustning och externt placerade batterier som saknar jordad matningskrets).
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?