990-5913D-031

Anslut signalkablarna till Galaxy VS UPS

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.
OBS: Använd dubbelisolerade signalkablar. Signalkablarna måste ha en minsta klassificering på 600 V.
 1. Installera temperaturgivaren som medföljer UPS:en högst upp i det klassiska batteriskåpet.
  VARNING
  Brandrisk
  Placera temperaturgivaren enligt anvisningar för att säkerställa korrekt temperaturmätning.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 2. Dra kablarna från batteriets temperaturgivare genom botten på det klassiska batteriskåpet till UPS-enheten och anslut som visas.
  OBS: En temperaturgivare är inkluderad med UPS-enheten. Kontakta Schneider Electric om du vill köpa en extra temperaturutgivare (0J-0M-1160).
  OBS: Batteritemperaturgivarens kablar betraktas som Class 2 och SELV. Class 2 och SELV-kretsar måste dubbelisoleras från den primära kretsen.
 3. Ta bort locket från batteribrytaren.
 4. Anslut signalkablarna till den externa batteribrytaren:
  1. Anslut signalkablarna till AUX-omkopplaren.
  2. Anslut signalkablarna till trippspolen för underspänning.
  3. Dra signalkablarna ut genom den lägre öppningen på batteribrytaren.
 5. Dra signalkablarna från bakom batteribrytaren och ut genom botten på det klassiska batteriskåpet.

  Batteribrytaren bakifrån

 6. Sätt tillbaka locket på batteribrytaren.
 7. Anslut signalkablarna i UPS-enheten enligt bilden.
QR code for this page

Var det här till hjälp?