990-5913E-031

Installationsmetod

OBS: Avståndet mellan batteribanken och UPS-enheten får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
  1. Förbered för kablar.
  2. Gör något av följande:
  3. Anslut kraftkablarna.
  4. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  5. Slutinstallation.
För att flytta eller ta det klassiska batteriskåpet ur drift efter avslutad installation, se Ta det klassiska batteriskåpet ur drift eller flytta det till en ny plats.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?