990–5913B–031

Förbered för kablar

  1. Öppna dörrarna. På GVSCBC10A2 och GVSCBC10B2, ta bort två skruvar för att öppna vänster dörr.
  2. Stäng ned och säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
  3. Ta bort brytarens skyddsplattor.

    GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Ta bort kitet med kopparskenor/kablar från det klassiska batteriskåpet. Spara för sammankoppling mellan batterierna – se Anslut kraftkablarna.
QR code for this page

Var det här till hjälp?