990-5913C-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Klassiskt batteriskåp – specifikationer

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Det klassiska batteriskåpet får endast användas med Galaxy VS UPS eller Galaxy VL UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Upp till två klassiska batteriskåp (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan anslutas till Galaxy VS UPS.
OBS: Minst två klassiska batteriskåp och upp till fyra klassiska batteriskåp (GVSCBC10A2 eller GVSCBC10B2) kan anslutas till Galaxy VS UPS.
Kommersiell referens Batterityp Antal batteriblock
GVSCBC7A* SWL750 48
GVSCBC7B* SWL1100 44
GVSCBC7C XP12V1800* eller XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12V1800 48
GVSCBC10B2 XP12V3000 40

Utlösningsinställningar

Utlösningsinställningarna måste kontrolleras under installationen. Ställ in utlösningsinställningarna enligt relevant tabell nedan.

GVSCBC7A

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080) Ej tillämpligt
Ir-inställning 56 72 80 80
Im-inställning 250 (fast)

GVSCBC7B

UPS-storlek 20–50 kW 60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) Ej tillämpligt
Ir-inställning 140 160 160
Im-inställning 530 (fast)

GVSCBC7C

UPS-storlek 20–50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) Ej tillämpligt
Ir-inställning 175 200 250 250
Im-inställning 625 (fast)

GVSCBC7D

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080)
Ir-inställning 56 72 80 80 Ej tillämpligt
Im-inställning 250 (fast)

GVSCBC7E

UPS-storlek 20–50 kW 60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088)
Ir-inställning 140 160 200
Im-inställning 530 (fast)

GVSCBC10A2

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) Ej tillämpligt
Ir-inställning 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-inställning 625 (fast)
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Brytartyp NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir-inställning 225 250 225 250 225 250 250
Im-inställning 625 (fast)

GVSCBC10B2

UPS-storlek 20–80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Brytartyp NSX320S TM-DC (LV438276)
Ir-inställning 224 224 256 288 288 320 320
Im-inställning 800 (fast)
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Brytartyp NSX320S TM-DC (LV438276)
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir-inställning 288 320 288 320 288 320 320
Im-inställning 800 (fast)

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabelstorleken är 95 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 (52–C2) i IEC 60364–5–52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Monteringsmetod C

Skyddande jordkablar (PE) -kablar är dimensionerade enligt tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

GVSCBC7A

UPS-storlek 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

10 16 16 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 10 10 10

GVSCBC7B

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35 35 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 16 16

GVSCBC7C

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW 100 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 70 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPS-storlek 20–30 kW 40–50 kW 60 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPS-storlek 20–60 kW 80 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPS-storlek 20–80 kW 100–120 kW 150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 70 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 25 35 35
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2

DC+/DC- (mm2)

70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

UPS-storlek 20–60 kW 80–100 kW 120–150 kW

Effektfaktor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
UPS-storlek 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Effektfaktor

1
Antal klassiska batteriskåp 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2

DC+/DC- (mm2)

70 95
DC PE (mm2) 35 50

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -15 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd 0–1 000 m  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Rummet ska ventileras för att förhindra koncentrationen av det väte som genereras av batteriskåpet. Rekommenderat minimiluftflöde: 2,41 m3/h.

Klassiskt batteriskåp – vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

QR code for this page

Var det här till hjälp?