990-5913A-034

Önemli Güvenlik Talimatları — TALİMATLARI SAKLAYIN

Ekipmanın kurulumu, işletimi, servis veya bakımını yapmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ekipmanı inceleyin. Tehlike olasılığı konusunda uyarıda bulunmak ve bir prosedürü açıklayan veya kolaylaştıran bilgilere dikkat çekmek amacıyla bu kılavuzda veya ekipmanda aşağıdaki güvenlik mesajları görülebilir.

“Tehlike” veya “Uyarı” güvenlik mesajına bu sembolün eklenmesi, talimatlara uyulmaması halinde kişisel yaralanmaya neden olacak bir elektrik tehlikesi bulunduğunu belirtir.

Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Olası yaralanma tehlikeleri konusunda uyarmak için kullanılır. Yaralanma veya ölüm olasılığından kaçınmak için bu sembolün bulunduğu tüm güvenlik mesajlarına uyun.

TEHLİKE
TEHLİKE, kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olacak bir durumu belirtir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
UYARI, kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek bir durumu belirtir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DİKKAT
DİKKAT, kaçınılmaması durumunda hafif veya orta dereceli yaralanmaya neden olabilecek bir durumu belirtir.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
DUYURU, fiziksel yaralanmayla ilgili olmayan uygulamalar için kullanılır. Güvenlik uyarısı simgesi, bu güvenlik mesajı türüyle kullanılmaz.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Lütfen Dikkat

Elektrikli ekipmanın kurulumu, kullanımı, servisi ve bakımı sadece nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu materyalin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan dolayı Schneider Electric sorumluluk kabul etmemektedir.

Nitelikli personel, elektrikli ekipmanın yapısı, kurulumu ve kullanımıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip ve ilgili tehlikeleri fark edebilecek ve bunlardan kaçınabilecek güvenlik eğitimi almış kişidir.

Güvenlik Önlemleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bu ürünü kurmadan veya çalışmaya başlamadan önce kurulum kılavuzundaki tüm talimatları okuyun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Tüm inşaat işleri tamamlanana ve kurulum odası temizlenene kadar ürünün kurulumunu yapmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Ürün, Schneider Electric tarafından belirlenen özelliklere ve gereksinimlere uygun olarak kurulmalıdır. Özellikle harici ve dahili korumalar (giriş kesicileri, akü kesicileri, kablolar vs.) ve çevre gereksinimleriyle ilgilidir. Bu gereksinimlere uyulmaması halinde, Schneider Electric tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
UPS sistemi yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır. UPS'in kurulumunu aşağıdakilere göre yapın:
 • IEC 60364 (elektrik çarpmasına karşı koruma 60364–4–41, ısı etkisine karşı koruma 60364–4–42 ve aşırı akıma karşı koruma 60364–4–43 dahil) veya
 • NEC NFPA 70, veya
 • Kanada Elektrik Tüzüğü (C22.1, Bölüm 1)
bölgenizde bu standartlardan hangisinin geçerli olduğuna bağlı olarak.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
 • Ürünü, iletken kirler ve nemlerin bulunmadığı sıcaklık kontrollü bir iç ortama kurun.
 • Ürünü, sistemin ağırlığını taşıyabilecek yanıcı olmayan, düz ve sert bir yüzey (örn. beton) üzerine kurun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Ürün aşağıdaki sıra dışı çalışma koşulları için tasarlanmamıştır ve bu nedenle bu koşullara monte edilmemelidir:
 • Zararlı dumanlar
 • Başka kaynaklardan gelen patlayıcı toz veya gaz karışımları, korozif gazlar veya iletken ya da ışıma yoluyla yayılan ısı
 • Nem, aşındırıcı toz, buhar veya aşırı nem içeren bir ortam
 • Mantar, böcekler, haşerat
 • Tuzlu hava veya kirli soğutucu akışkan
 • IEC 60664-1'e göre 2'den yüksek kirlilik derecesi
 • Anormal titreşim, darbe ve yan yatırmaya maruz kalma
 • Doğrudan güneş ışığına, ısı kaynaklarına veya güçlü elektromanyetik alanlara maruz kalma
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kanallar için delik açmayın veya kesmeyin ve UPS'e yakın delik açmayın veya kesmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Kurulum Kılavuzunda açıklanmayan (kabin parçalarının sökülmesi veya delik açılması/kesme dahil) üründe mekanik değişiklikler yapmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
AŞIRI ISINMA TEHLİKESİ
Ürün çevresindeki alan gereksinimlerini uygulayın ve çalışırken ürünün havalandırma deliklerini kapatmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Elektrik Güvenliği

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
 • Elektrikli ekipmanın kurulumu, kullanımı, servisi ve bakımı sadece nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalı ve güvenli elektrik çalışması uygulamalarına uyulmalıdır.
 • Ekipman üzerinde veya içinde çalışmaya başlamadan önce UPS sisteminin tüm güç beslemesini kapatın.
 • UPS sisteminde çalışmadan önce, koruyucu topraklama dahil tüm bağlantı uçları arasında tehlikeli voltaj olup olmadığını kontrol edin.
 • UPS dahili enerji kaynağına sahiptir. Şebeke bağlantısı kesilmiş olsa dahi tehlikeli gerilim bulunabilir. UPS sistemini kurmadan veya bakımını yapmadan önce, birimlerin KAPALI konumda olduğundan ve şebeke ile akülerin bağlantısının kesildiğinden emin olun. Kondansatörlerin deşarj olmasına olanak tanımak için UPS'i açmadan önce beş dakika bekleyin.
 • UPS'in düzgün topraklanması gerekir. Kaçak akımının yüksek olması nedeniyle, önce topraklama kablosunun bağlanması gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Geri beslemenin standart tasarımın bir parçası olmadığı sistemlerde, izolasyon cihazının giriş bağlantı uçlarında tehlikeli gerilim veya enerjiyi önlemek amacıyla bir otomatik izolasyon cihazı (geri besleme opsiyonu IEC/EN 62040–1 veya UL1778 5. Versiyon - hangisi bilgenizde geçerli ise - gereksinimlerini karşılayan bir cihaz) monte edilmelidir. Cihaz, giriş gücü kesildikten sonra 15 saniye içinde açılmalı ve teknik özelliklere uygun değerde olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

UPS girişi, açıldığı zaman nötr izolasyonu sağlayan harici izolatörlerle bağlandığında veya otomatik geri besleme izolasyonu ekipman dışında sağlandığında ve bir BT güç dağıtım sistemine bağlandığında, UPS giriş bağlantı uçlarına ve UPS bölgesinden uzağa monte edilen tüm birincil güç izolatörlerine ve bu izolatörlerle UPS arasındaki harici erişim noktalarına aşağıdaki metnin (veya UPS sisteminin kurulduğu ülkedeki geçerli dildeki eşdeğeri) yer aldığı bir etiket yapıştırılmalıdır:

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
VOLTAJ GERİ BESLEMESİ RİSKİ. Bu devrede çalışmadan önce: UPS'i kapatın ve koruyucu topraklama dahil tüm bağlantı uçları arasında tehlikeli voltaj olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Akü Güvenliği

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
 • Akü sigortaları, Schneider Electric tarafından belirlenen özelliklere ve gereksinimlere uygun olarak monte edilmelidir.
 • Akülerin bakımı, aküler ve gerekli önlemler konusunda bilgi sahibi uzman personel tarafından veya onların gözetimi altında yapılmalıdır. Yetkisiz personeli akülerden uzak tutun.
 • Akü bağlantı uçlarını bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Patlama riski olduğundan aküleri ateşe atmayın.
 • Akülerin içini açmayın, akülerde değişiklik yapmayın veya aküleri tahrip etmeyin. Akü içindeki elektrolit cilde ve göze zararlıdır. Zehirli olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküler elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski taşır. Akülerde çalışırken aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.
 • Saat, yüzük veya diğer metal nesneleri çıkarın.
 • Yalıtımlı sapları olan aletler kullanın.
 • Koruyucu gözlük, eldiven ve botlar kullanın.
 • Akülerin üzerine aletler veya metal nesneler koymayın.
 • Akü bağlantı uçlarını bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Akülerin yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını kontrol edin. Yanlışlıkla topraklandıysa, topraklama kaynağını çıkarın. Topraklanmış akünün herhangi bir parçasına temas edilmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu topraklamaların sökülmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi azaltılabilir (topraklanmış besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü beslemeleri için geçerlidir).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküleri değiştirirken, daima aynı parça numarasına ve türe sahip olanlarla veya akü paketleriyle değiştirin. Sisteminizdeki akülerle ilgili bilgi için klasik akü kabinindeki etikete bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DİKKAT
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
 • Sisteme aküleri yerleştirmeden önce sistemin güç verilmeye hazır olmasını bekleyin. Akünün kurulumundan UPS sistemine güç verilmesine kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü aşmamalıdır.
 • Yeniden şarj ihtiyacından dolayı aküler altı aydan uzun süre saklanmamalıdır. UPS uzun süre enerji verilmeden duracaksa, ayda en az bir kez olmak üzere 24 saat süreyle UPS'e enerji verilmesi önerilir. Böylece aküler şarj edilmiş olur ve olası kalıcı hasarlar önlenir.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?