990-6161A-011

Lopullinen asennus

Käytä tässä valinnaista maanjäristyssarjaa GVSOPT016.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
 • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
 • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
 • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
 • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
 • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
 • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
laitevaurion vaara
Ennen kuin asennat järjestelmän akut, odota, että järjestelmään voidaan kytkeä virta. Akun asentamisesta UPS-järjestelmän virran kytkentään kuluva aika ei saa ylittää 72:ta tuntia (kolmea päivää).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Jos näin ei ole jo tehty, laske modulaarisen akkukotelon etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että modulaarinen akkukotelo on suorassa.
  HUOMAUTUS
  Laitevaurion vaara
  Älä liikuta koteloa tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 2. Vain maanjäristyskiinnikkeille:
  1. Irrota M8-pultit modulaarisen akkukotelon edestä.
  2. Asenna etummainen kiinnikelevy modulaariseen akkukoteloon mukana toimitetuilla M8-pulteilla.
  3. Kiinnitä etukiinnikelevy lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etukiinnikelevyn reiän läpimitta on 13 mm. Välineiden vähimmäisvaatimus on koko M12 ja luokka 8.8.
 3. Asenna kuvassa näkyvät levyt ja kannet takaisin paikoilleen.
 4. Aseta akkukatkaisija (BB) auki- eli OFF-asentoon.
 5. Työnnä akkumoduulit aukkoon. Täytä hyllyt alhaalta ylöspäin. Asenna aina koko akkusarja eli neljä akkumoduulia joka hyllylle.
 6. Käännä akkumoduulin kahvaa alaspäin ja kiinnitä kahva hyllyyn tarkoituksenmukaisella ruuvilla.
 7. Kytke akkuliitännät akkumoduulien etuosaan.

  Akkumoduuli edestä

 8. Vain maanjäristyskiinnikkeille: Irrota kapea levy alemman akkusuojuksen alaosasta ja asenna alempi akkusuojus takaisin paikalleen.
  HUOMAUTUS: Kun asennat alempaa akkusuojusta takaisin paikalleen: alaosan ruuvit pitää tässä vaiheessa kiinnittää kahteen keskiaukkoon. Käytä valinnaisen maanjäristyssarja GVSOPT016:n kahta M6-ruuvia.
 9. Asenna akkusuojukset takaisin paikalleen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?