990-6161A-025

Montaż końcowy

Użyj opcjonalnego zestawu przeciwwstrząsowego GVSOPT016 do tej procedury.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie powodują zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
 • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
 • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
 • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
 • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
 • Należy odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
 • Należy sprawdzić, czy bateria nie została nieumyślnie uziemiona. Jeśli została nieumyślnie uziemiona, należy odizolować źródło od uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin lub 3 dni.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, opuść przednie i tylne nóżki poziomujące modułowej szafy bateryjnej za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Użyj poziomicy, aby zapewnić równe położenie modułowej szafy bateryjnej.
  NOTYFIKACJA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 2. Tylko w przypadku montażu zestawu przeciwwstrząsowego:
  1. Usuń śruby M8 z przodu modułowej szafy bateryjnej.
  2. Zamontuj przedni wspornik kotwiący na modułowej szafie bateryjnej za pomocą załączonych śrub M8.
  3. Przymocuj przedni wspornik kotwiący do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika kotwiącego to ø13 mm. Minimalne wymagania to sprzęt klasy M12 8.8.
 3. Ponownie zainstaluj wskazane płyty i osłony.
 4. Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ).
 5. Wepchnij moduły baterii do gniazda. Wypełnij półki, zaczynając od dołu. Zawsze instaluj cały szereg baterii (cztery moduły baterii) na każdej półce.
 6. Przekręć uchwyt modułu baterii w dół i zamocuj go na półce za pomocą dostarczonej śruby.
 7. Połącz zaciski baterii do przedniej części modułów baterii.

  Widok modułu baterii z przodu

 8. Tylko w przypadku montażu zestawu przeciwwstrząsowego: Zdejmij wąską płytkę z dolnej osłony baterii i zainstaluj ponownie dolną osłonę baterii.
  UWAGA: Podczas ponownej instalacji dolnej osłony baterii należy pamiętać, że śruby w dolnej części muszą być teraz wkręcone w dwa środkowe otwory. Użyj dwóch śrub M6 z opcjonalnego zestawu przeciwwstrząsowego GVSOPT016.
 9. Załóż ponownie osłony baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?