990-6161A-025

Instalacja montażu dla zasilacza UPS z wewnętrznymi bateriami

UWAGA: Modułową szafę bateryjną można instalować w pobliżu lub z dala od zasilacza UPS z wewnętrznymi bateriami.

Modułowe szafy bateryjne i sąsiadujące zasilacze UPS o mocy do maksymalnie 100 kW

Modułowe szafy bateryjne i zdalne zasilacze UPS o mocy do maksimum 100 kW

UWAGA: Odległość pomiędzy modułową szafą bateryjną a zasilaczem UPS nie może przekraczać 100 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie montażu na większą odległość.
 1. Przygotowanie do montażu.
 2. Tylko do instalacji z oddalonym zasilaczem UPS:
  1. Montaż skrzynki przepustów kablowych w modułowej szafie bateryjnej.
  2. Przygotowanie modułowej szafy bateryjnej 1 na kable sygnałowe.
 3. Instalacja zestawu przeciwwstrząsowego (opcjonalnie).
 4. W przypadku montażu z sąsiednim zasilaczem UPS: Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS.
 5. Połączenie modułowych szaf bateryjnych.
 6. Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy do maksimum 100 kW.
 7. Podłączanie kabli sygnałowych.
 8. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
 9. Montaż końcowy.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?