990-6161-025

Procedura montażu

Modułowe szafy bateryjne i sąsiadujący zasilacz UPS

Modułowe szafy bateryjne i oddalony zasilacz UPS

UWAGA: Odległość pomiędzy modułową szafą bateryjną a zasilaczem UPS nie może przekraczać 100 m. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w razie montażu na większą odległość.
 1. Przygotowanie do montażu.
 2. Tylko do instalacji z oddalonym zasilaczem UPS:
  1. Montaż skrzynki przepustów kablowych w modułowej szafie bateryjnej 1.
  2. Przygotowanie modułowej szafy bateryjnej 1 na kable sygnałowe.
 3. Instalacja zestawu przeciwwstrząsowego (opcjonalnie).
 4. W przypadku montażu z sąsiednim zasilaczem UPS: Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS.
 5. Połączenie modułowych szaf bateryjnych.
 6. Podłącz kable zasilające.
 7. Podłączanie kabli sygnałowych.
 8. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
 9. Montaż końcowy.
QR code for this page

czy było to pomocne?