990-6161A-031

Slutinstallation

Använd monteringssats för jordbävningsskydd GVSOPT016 (option) för denna procedur.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
 • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
 • Undersök om batteriet har blivit jordat oavsiktligt. Om så är fallet, leta rätt på källan och koppla bort jordanslutningen. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådana jordningar avlägsnas under installation och vid underhåll (gäller utrustning och externa batterier som saknar jordad matningskrets).
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
risk för utrustningsskador
Vänta tills systemet är klart för uppstart innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 1. Om det inte redan är gjort, sänk de främre och bakre nivåfötterna på det modulära batteriskåpet med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att det modulära batteriskåpet står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 2. Endast för jordbävningskit:
  1. Ta bort M8-bultarna från framsidan av det modulära batteriskåpet.
  2. Installera den främre skyddsskenan på det modulära batteriskåpet med de medföljande M8-bultarna.
  3. Fäst de främre fästvinklarna i golvet. Använd lämplig bult för golvtypen – håldiametern i den främre skenan är ø13 mm. Minimikravet är bult M12 med hårdhet 8.8.
 3. Återmontera de angivna plattorna och skydden.
 4. Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
 5. Skjut in batterimodulerna i öppningen. Fyll hyllorna från botten och uppåt. Installera alltid en komplett batteristräng (fyra batterimoduler) på varje hylla.
 6. Vrid ner batterimodulhandtaget och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
 7. Anslut batteriterminalerna till batterimodulernas framsida.

  Vy framifrån av batterimodulen

 8. Endast för jordbävningskit: Ta bort den smala plattan från undersidan av det nedre batteriskyddet och återmontera det nedre batteriskyddet.
  OBS: När du återmonterar det nedre batteriskyddet ska du tänka på att skruvarna i botten måste installeras i de två mitthålen nu. Använd de två M6-skruvarna som ingår i monteringssatsen för jordbävningsskydd GVSOPT016 (option).
 9. Återmontera batteriskydden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?