990-6161A-031

Installationsmetod för UPS med interna batterier

OBS: Det modulära batteriskåpet kan installeras till en intilliggande eller externt placerad UPS med interna batterier.

Modulära batteriskåp och intilliggande (dockad) UPS:en som är märkt för maximalt 100 kW

Modulära batteriskåp och externt placerad UPS som är märkt för maximalt 100 kW

OBS: Avståndet mellan det modulära batteriskåpet och UPS:en får inte överstiga 100 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
 1. Förbered installationen.
 2. För installation med externt placerad UPS:
  1. Installera kabelboxen på det modulära batteriskåpet.
  2. Förbered modulärt batteriskåp 1 för signalkablar.
 3. Installera jordbävningsskydd (Option).
 4. För installation med dockad UPS: Sammankoppla modulärt batteriskåp 1 och intilliggande (dockad) UPS.
 5. Sammankoppla de modulära batteriskåpen.
 6. Anslut kraftkablarna till en UPS som är märkt för maximalt 100 kW.
 7. Anslut signalkablarna.
 8. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
 9. Slutinstallation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?