990-6161A-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

ใช้ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT016 สำหรับขั้นตอนนี้
อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่
 • ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประด้บใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
 • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
 • สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบูตนิรภัย
 • ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
 • ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งชาร์จไฟก่อนเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อสายดินเข้าแบตเตอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ หากมีการเชื่อมต่อสายดินไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้าสายดิน การสัมผัสชิ้นส่วนใดๆ ของแบตเตอรี่ที่มีการเชื่อมต่อสายดินไว้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ สามารถลดโอกาสการเกิดไฟฟ้าช็อตดังกล่าวได้ หากมีการถอดสายดินออกในระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษา (กำหนดใช้ได้สำหรับอุปกรณ์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่รีโมทซึ่งไม่มีวงจรเชื่อมต่อเข้าสายดิน)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดอุปกรณ์ชำรุด
รอจนกระทั่งระบบพร้อมเปิดใช้งาน ก่อนที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในระบบ ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่การติดตั้งแบตเตอรี่จนถึงการเปิดใช้ระบบ UPS ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 1. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น หากยังไม่ลดขาลงมา ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตั้งอยู่ในแนวราบ
  ประกาศ
  ความเสี่ยงที่อาจเกิดอุปกรณ์ชำรุด
  ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 2. สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น:
  1. ถอดสลักเกลียว M8 ออกจากด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลออก
  2. ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้าบนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา
  3. ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้าไว้กับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอหน้า คือ ø13 มม. ข้อกำหนดขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8
 3. ติดตั้งเพลตและฝาครอบที่ระบุกลับเข้าที่
 4. ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (ปิด)
 5. ดันโมดูลแบตเตอรี่ลงในช่อง เติมชั้นวางจากด้านล่างและขึ้นด้านบน ติดตั้งสตริงแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์ (โมดูลแบตเตอรี่สี่ชุด) บนแต่ละชั้น
 6. หันที่จับโมดูลแบตเตอรี่ลงและยึดที่จับเข้ากับชั้นวางด้วยสกรูที่ให้มา
 7. เชื่อมต่อเทอร์มินัลแบตเตอรี่เข้ากับด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่

  มุมมองด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่

 8. สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ถอดเพลตแคบออกจากด้านล่างของฝาครอบแบตเตอรี่ชั้นล่าง และติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่ชั้นล่างกลับเข้าที่
  หมายเหตูู: เมื่อติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่ชั้นล่าง ให้สังเกตว่าสกรูที่อยู่ด้านล่างต้องติดตั้งในรูตรงกลางสองรู้ตอนนี้ ใช้สกรู M6 สองตัวจากชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT016
 9. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?