990-6196-007

Προδιαγραφές εξόδου 400 V

Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
Voltage (V) (Τάση) 380/400/415 380/400/415
Συνδέσεις 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE)
Κανονισμός λειτουργίας τάσης εξόδου Συμμετρικό φορτίο ± 1%
Ασύμμετρο φορτίο ± 3%
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης 150% για 1 λεπτό (κανονική λειτουργία)
125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
110% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
1000% για 100 ms (λειτουργία παράκαμψης)
Απόκριση δυναμικού φορτίου ± 5% μετά από 2 ms
± 1% μετά από 50 ms
Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 182/173/167 228/217/209
Ρύθμιση συχνότητας (Hz) Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία
Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) <1% για γραμμικό φορτίο
<5% για μη γραμμικό φορτίο
Παράγοντας κορυφής φορτίου 2,5
Συντελεστής ισχύος φορτίου Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;