990-91111G-022

De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten aansluiten

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.

Voorbeeld van enkel systeem met externe schakelinrichting

OPMERKING: De interne onderhoudsschakelaar (IMB)* kan niet worden gebruikt in een systeem met een externe onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) en de interne onderhoudsschakelaar (IMB)* moet met een hangslot in de open positie worden vergrendeld.
 1. Installeer de temperatuursensor die bij de UPS in de batterijoplossing wordt geleverd. Als u een batterijbehuizing gebruikt, installeert u de temperatuursensor in de bovenhoek van de batterijbehuizing.
  WAARSCHUWING
  Gevaar voor brand
  Plaats de temperatuursensor zoals beschreven om correcte temperatuurmetingen te garanderen.
  Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
 2. Leid de kabels van de batterijtemperatuursensor van de batterijoplossing naar de UPS en sluit deze aan op printplaat 640-4864 boven in de UPS, zoals afgebeeld.
  OPMERKING: Er wordt één temperatuursensor bij de UPS geleverd. Neem contact op met Schneider Electric als u een extra temperatuursensor wilt kopen.
  OPMERKING: De kabels van de batterijtemperatuursensor worden beschouwd als Class 2/SELV. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits.
 3. Sluit de signaalkabels van de schakelaarindicatielampjes in uw schakelinrichting aan op printplaat 640-4864, aansluitklem J6618, boven in de UPS. Als er een externe voeding wordt gebruikt, verwijdert u de jumper van J6618-pen 8 en 9.
  OPMERKING: Het circuit van de schakelaarindicatielampjes wordt als Class 2/SELV beschouwd. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits. Sluit geen enkel circuit aan op de aansluitingen van de schakelaarindicatielampjes tenzij het circuit is geïdentificeerd als Class 2/SELV.
 4. Sluit de signaalkabels van batterijzekering 1 in uw batterijoplossing voor shunttrip of onderspanning (UV) tripverbinding aan op aansluiting 640-4843 terminal J6603. Volg de illustratie voor verbinding met interne of externe 24 VDC voeding.

  Batterijzekering Tripverbinding met Interne 24 VDC voeding.

  Batterijzekering Tripverbinding met Externe 24 VDC voeding.

  Ondersteunde Shunt

  Stroom (A) Tijd (ms) Temperatuur
  1,6 Continu 20 °C (68 °F)
  10 1300 20 °C (68 °F)
  20 200 20 °C (68 °F)
  30 60 20 °C (68 °F)
 5. Sluit de signaalkabels van batterijzekering 2 (indien aanwezig) in uw batterijoplossing voor shunttrip of onderspanning (UV) tripverbinding aan op aansluiting 640-4843 terminal J6604. Het principe van de verbinding is hetzelfde als voor batterijzekering 1.
 6. Sluit signaalkabels van de hulpschakelaars in uw switchapparatuur aan op printplaat 640-4843 boven in de UPS.
  Nummer van aansluitklem Functie Aansluiting
  J6601 UOB_RED (redundante hulpschakelaar voor eenheiduitgangsschakelaar) Aansluiten op redundante hulpschakelaar in eenheiduitgangsschakelaar (UOB).
  J6602 Systeemisolatieschakelaar (SIB) Aansluiten op normaal open (NO) hulpschakelaar in systeemisolatieschakelaar (SIB) voor parallel systeem. SIB moet een hulpschakelaar bevatten voor elk aangesloten UPS.
  Batterijschakelaar 2 (BB2) Verbinden met normaal open (NO) hulpschakelaar in batterijschakelaar nummer 2*
  Batterijschakelaar 1 (BB1) Verbinden met normaal open (NO) hulpschakelaar in batterijschakelaar nummer 1*
  J6603 BB1_TRIP (batterijzekering 1) Verbinden met shuntactivering of onderspanningsactivering in batterijzekering nummer 1*
  J6604 BB2_TRIP (batterijzekering 2) Verbinden met shuntactivering of onderspanningsactivering in batterijzekering nummer 2*
  J6609 Eenheiduitgangsschakelaar (UOB) Aansluiten op normaal open (NO) hulpschakelaar in eenheiduitgangsschakelaar (UOB).
  Ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB) Aansluiten op normaal open (NO) hulpschakelaar in ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB). SSIB moet een hulpschakelaar bevatten voor elk aangesloten UPS.
  J6614 Eenheidingangsschakelaar (UIB) Aansluiten op normaal open (NO) hulpschakelaar in eenheidingangsschakelaar (UIB). UIB moet een hulpschakelaar bevatten voor elk aangesloten UPS.
  Onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) Aansluiten op normaal gesloten (NC) hulpschakelaar in onderhoudsbypass-schakelaar (MBB). MBB moet een hulpschakelaar bevatten voor elk aangesloten UPS.
QR code for this page

Was dit nuttig?