990-91111G-011

Virtakaapeleiden kytkeminen NEMA-kaksireikälevyillä

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Yksittäisen syötön järjestelmissä, joissa virtakaapelit on jaettu kaapelin kokorajoituksen vuoksi, toiselle syöttökaapelisarjalle käytetään ohituskiskoja. Yksittäisen syötön yhdyskiskojen vuoksi tilaa ei ole tarpeeksi kahden syöttökaapelisarjan liittämiseksi syöttökiskoihin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS
Laitevaurion vaara
Kuorman oikean jakamisen varmistaminen ohitustoiminnon aikana rinnan käyvässä järjestelmässä:
 • Kaikkien UPSien kaikkien ohituskaapeleiden on oltava saman mittaisia.
 • Kaikkien UPSien kaikkien lähtökaapeleiden on oltava saman mittaisia.
 • Kaikkien UPSien kaikkien tulokaapeleiden on oltava saman mittaisia (vaaditaan vain yksittäisen syötön järjestelmässä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 1. Vain 480 V:n suorassa maadoituksessa (ei nollakaapelikytkentää):
  1. Poista RFI-kiinnike. Ota ruuvit talteen.
  2. Poista ruuvi vasemmalta puolelta ja ota se talteen.
  3. Asenna RFI-kiinnike vasemmalle puolelle kolmella ruuvilla.

  UPS edestä

 2. Tee jokin seuraavista:
  • Vain yksittäisen syötön järjestelmälle: Poista merkitty L3-yhdyskisko UPSin vasemmalta puolelta. Laita L3-yhdyskisko talteen myöhempää uudelleenasennusta varten.
  • Vain kahdennetun syötön järjestelmälle: Poista kolme yksittäisen syötön yhdyskiskoa UPSin vasemmalta puolelta.

  UPS edestä

 3. Asenna NEMA-kaksireikälevyt ja kytke virtakaapelit kuvan mukaisesti kerrotussa järjestyksessä:

  *Sisältyy pakettiin.

  UPS edestä – yksittäisen syötön järjestelmä

  UPS edestä – kahdennetun syötön järjestelmä

  1. Kytke laitteen maadoitusjohdin / PE-kaapelit.
  2. Kytke N-kaapelit. Yhdistä akuston keskipiste (jos mukana akkuratkaisussa).
  3. Kytke DC+-kaapelit.
  4. Kytke lähtökaapelit.
  5. Kytke DC–-kaapelit.
  6. Vain kahdennetun syötön järjestelmälle: Kytke ohituskaapelit.
  7. Kytke syöttökaapelit.
  HUOMAUTUS: Varmista, että syöttökaapelit on kytketty oikeisiin syöttökiskoihin UPSin vasemmassa ylälaidassa.
 4. Vain yksittäisen syötön järjestelmälle: Asenna L3-yhdyskisko alkuperäiseen paikkaansa kahdella M8-mutterilla.

  UPS edestä oikealta

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?