990-91111F-011

Asennuksen valmistelu

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevy on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
 1. Poista etupaneeli.
 2. Poista alempi etulevy.
 3. Poista läpinäkyvä kansi.
 4. Poista yläkansi:
  1. Poista ruuvit ja kallista yläkannen etuosaa ylöspäin.
  2. Poista yläkansi työntämällä sitä taaksepäin. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on irrotettava UPSin takaosan aukoista.
 5. Asennuksissa viereisen akkukotelon kanssa: Irrota vasemmanpuoleinen paneeli.
 6. Asennuksissa viereisen akkukotelon kanssa: Irrota vasemmanpuoleinen alalevy sisäisiä UPSin ja viereisen akkukotelon välisiä sisäisiä tasavirtakaapeleita varten.

  UPS edestä

 7. Asennuksissa huolto-ohituskotelon kanssa: Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli. Sivupaneeli asennetaan uudelleen huolto-ohituskoteloon.
 8. Asennuksissa huolto-ohituskotelon kanssa: Irrota oikeanpuoleinen alalevy sisäisiä UPSin ja huolto-ohituskotelon välisiä sisäisiä virtakaapeleita varten.

  UPS edestä

 9. Alakaapeliaukolle: Poista UPSin pohjassa oleva läpivientilevy.

  UPS edestä

 10. Käytettäessä takakaapeliaukkoa: Poista UPSin takana oleva läpivientilevy.

  UPS edestä

 11. Poraa tai leikkaa reiät virtakaapeleille tai läpivienneille läpivientilevyyn. Asenna läpiviennit (hankittava erikseen) tarvittaessa.
 12. Asenna läpivientilevy UPSin ala- tai takaosaan.
 13. Poista takaosan läpivientilevyt ja harjalevyt UPSista.

  UPS takaa

 14. Tee jokin seuraavista:
  • Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientejä: Asenna harjalevyt takaisin paikalleen.
  • Asennuksissa, joissa käytetään läpivientejä: Poraa läpivienneille reikä läpivientilevyihin, asenna läpiviennit paikalleen ja asenna läpivientilevyt takaisin paikalleen.

  UPS takaa ilman läpivientejä

  UPS takaa läpivienneillä

 15. Vie non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit vasemmanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSin vasemmalle puolelle.
 16. Vie hallintakaappiin yhdistettävät ulkoiset yhteyskaapelit oikeanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn läpi ja kaapelikanavan kautta UPSin etuosaan.
 17. Vie Class 2/SELV -signaalikaapelit oikeanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSin oikealle puolelle.
QR code for this page

Auttoiko tämä?