990-91111E-011

Asennuksen valmistelu

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivienti levy on asennettu. Älä myöskään poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
 1. Poista etupaneeli.
 2. Poista alempi etulevy.
 3. Poista läpinäkyvä kansi.
 4. Poista yläkansi:
  1. Poista ruuvit ja kallista yläkannen etuosaa ylöspäin.
  2. Poista yläkansi työntämällä sitä taaksepäin. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on irrotettava UPSin takaosan aukoista.
 5. Asennuksissa viereisen akkukaapin kanssa: Irrota vasemmanpuoleinen paneeli.
 6. Asennuksissa viereisen akkukaapin kanssa: Irrota vasemmanpuoleinen alalevy sisäisiä UPSin ja viereisen akkukaapin välisiä sisäisiä tasavirtakaapeleita varten.

  UPS edestä

 7. Asennuksissa huolto-ohituskotelon kanssa: Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli. Sivupaneeli asennetaan uudelleen huolto-ohituskoteloon.
 8. Asennuksissa huolto-ohituskotelon kanssa: Irrota oikeanpuoleinen alalevy sisäisiä UPSin ja huolto-ohituskotelon välisiä sisäisiä virtakaapeleita varten.

  UPS edestä

 9. Poista UPSin pohjassa oleva alumiininen läpivientilevy.

  UPS edestä

 10. Käytettäessä takakaapeliaukkoa: Poista rautainen takalevy ja asenna se UPSin pohjaan.

  UPS edestä

 11. Poraa tai leikkaa reiät virtakaapeleille tai läpivienneille alumiiniseen läpivientilevyyn. Asenna läpiviennit (hankittava erikseen) tarvittaessa.
 12. Asenna alumiininen läpivientilevy UPSin ala- tai takaosaan.
 13. Poista takaosan läpivientilevyt ja harjalevyt UPSista.

  UPS takaa

 14. Tee jokin seuraavista:
  • Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientejä: Asenna harjalevyt takaisin paikalleen.
  • Asennuksissa, joissa käytetään läpivientejä: Poraa läpivienneille reikä läpivientilevyihin, asenna läpiviennit paikalleen ja asenna läpivientilevyt takaisin paikalleen.

  UPS takaa ilman läpivientejä

  UPS takaa läpivienneillä

 15. Vie non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit vasemmanpuoleisen takaharjalevyn kautta UPSin vasemmalle puolelle.
 16. Vie hallintapaneeliin yhdistettävät ulkoiset kaapelit oikeanpuoleisen takaläpivientilevyn läpi ja kaapelikanavan kautta UPSin etuosaan.
 17. Vie Class 2/SELV -signaalikaapelit oikeanpuoleisen takaharjalevyn kautta UPSin oikealle puolelle.
QR code for this page

Auttoiko tämä?