990-91111E-011

480 V:n järjestelmien tekniset tiedot

Syötön ja ohituksen virtalähteen pitää olla suoraan maadoitettu tähtimuuntaja. Kolmiotulolähde ei ole sallittu syötössä tai ohituksessa.

UPS-järjestelmä on asennettava erotetuksi johtojärjestelmäksi. Vuotovirtaa ilmenee yhdyskaapelissa ja teknisessä maadoituksessa / käyttömaadoituksessa.

Syötön tekniset tiedot 480 V

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Kytkennät Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähtikytkentä (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä (kahdennettu syöttö)
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) 408–552
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 40–70
Nimellissyöttövirta (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Enimmäissyöttövirta (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Syöttövirran rajoitus (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Syötön tehokerroin 0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla
Harmoninen kokonaissärö (THDI) < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Pehmokäynnistys

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

HUOMAUTUS: UPSissa, jossa on N+1 virtamoduulia, syötön tehokerroin on 0,99 100 %:n kuormalla ja harmoninen kokonaissärö (THDI) on < 6 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen).

Ohituksen tekniset tiedot 480 V

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Kytkennät Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähtikytkentä
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) 432–528
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)
Nimellinen ohitusvirta (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Nimellinen nollavirta (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 550 A, sulamisenergia 52 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 480 V

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Kytkennät* Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)
Lähtöjännitteen säätö Symmetrinen kuorma ±1 %
Epäsymmetrinen kuorma ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
125 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormitusvaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormalla
< 5 % ei-lineaarisella kuormalla
Kuormituksen huippukerroin 2,5
Kuormituksen tehokerroin Kapasitiivisesta 0,7:stä induktiiviseen 0,7:ään laitteen käyttötason alentumatta.

Akuston tekniset tiedot 480 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla* 80 %
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla 20 %
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nimellinen akkujännite (VDC) 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576 35–48 lohkoa: 420–576 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654 35–48 lohkoa: 477–654 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654
Maksimitehostusjännite (VDC) 720 VDC 48 lohkolle
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) −3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384 35 lohkoa: 336 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rippelivirta < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)
Akkutesti Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA

Suositellut kaapelikoot 480 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 300 kcmil.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC+/DC–-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C:n (167 °F) pääte)

  • ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö.

Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.

HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia tasavirtakaapelien kokoja ja tarkista, että niiden koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.

Kupari

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Syöttö-PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Nolla (AWG/kcmil)* 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 × 1/0 2 × 1/0 2 × 1/0
DC+/DC−(AWG/kcmil)* 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 × 1/0 2 × 3/0 2 × 4/0
Tasavirta-PE (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Alumiini

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Syöttö-PE (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Nolla (AWG/kcmil)* 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC−(AWG/kcmil)* 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
Tasavirta-PE (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
HUOMAUTUS: Rinnakkaisjohtimissa käytettävien tasavirta-PE-alumiinikaapeleiden on oltava täysikokoisia, jotta vältetään kaapeleiden ylikuormitus tai palaminen.
HUOMAUTUS: 80 %:iin luokitellut virrankatkaisijat UIB:lle, UOB:lle, MBB:lle ja SSIB:lle.

Suositeltu vastasuunnan suoja 480 V

HUOMIO
tulipalovaara
  • Kytke vain alla kuvaillun mukaiseen piiriin.
  • Kytke piiriin, joka on varustettu enintään 250 A:n haaroituspiirin ylivirtasuojan National Electrical Coden, ANSI/NFPA70:n ja Canadian Electrical Coden osan I, C22.1 mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Mitoita skaalattavan UPSin (GVSUPS50K150GS) vastasuunnan suoja aina 150 kW:n UPSin nimellisteholle.
HUOMAUTUS: Muiden on tarjottava ylivirtasuoja ja sen tehtävä on merkittävä näkyviin.
UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi HJF36100U31X
Ir-asetus 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
UPSin nimellisteho 60 kW 80 kW 100 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-asetus 125 100 175 125 200 175
Tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi JJF36250CU31X JJF36250CU31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir-asetus 250 200 300 250
Tr Ir-asetuksella 6 0,5
li (x In) -asetus 1,5
QR code for this page

Auttoiko tämä?