990-91111K-023

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav
UL 1778 femte utgave
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 2: Elektromagnetiske kompatibilitetskrav (EMC) C2
FCC Del 15 underdel B, Klasse A
IEEE C62.41-1991 Plasseringskategori B1, IEEE-anbefalt praksis ved overspenningsvolum i lavspennings AC-kretser
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M2
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD forhåndsgodkjent; Sds = 1,45 g for z/h = 1 og Sds = 2,00 g for z/h = 0; Ip = 1,5
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT, IT
Overspenningskategori Denne UPSen overholder OVCII.
Hvis UPSen er installert i et miljø med en overspenningskategori (OVC) høyere enn II, må det installeres et overspenningsvern (SPD) oppstrøms fra UPSen for å redusere overspenningskategorien til OVCII.
Beskyttelsesklasse I
Forurensningsgrad 2
Nødlys og nødstrømutstyr UL 924 10. utgave og CSA 22.2 NO. 141–15 femte utgave
Marine* TYPEGODKJENNINGSSERTIFIKAT er funnet å være i samsvar med DNV GL-regler for klassifisering – skip, offshore-enheter og høyhastighetsfartøyer og lette fartøyer (klasseretningslinje: DNVGL-CG-0339). Sertifikatnummer: TAE00004A2
TYPEGODKJENNINGSSERTIFIKAT er funnet å være i samsvar med Bureau Veritas-regler for klassifisering av stålskip (testspesifikasjon: E10). Sertifikatnummer: 64254/A0 BV

Ytelse

Ytelse i henhold til: IEC 62040-3: 2021, 3. utgave, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav.

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3, punkt 5.3.4): VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?