990-91111G-023

Kople til eksterne kommunikasjonskabler

 1. Kople de eksterne kommunikasjonskablene til portene i UPS-kontrollerboksen.

  Kontrollerboksen vist forfra

  1. Universell I/U-port for innebygd nettverksstyringskort.

  2. Modbus-port for innebygd nettverksstyringskort.

  3. Nettverksport for innebygd nettverksstyringskort. Bruk en skjermet nettverkskabel.

  MERK: Kontroller at du kopler til riktig port for å unngå konflikter i nettverkskommunikasjonen.

Kople til Modbus-kablene

 1. Kople Modbus-kablene til UPSen(e). Bruk enten 2-leder- eller 4-ledertilkopling.
  • Skjermede tvinnete parkabler må brukes ved Modbus-tilkoplinger. Den skjermede tilkoplingen til jord må være så kort som mulig (ideelt under 1 cm). Skjermen må være koplet til Ch Gnd-pinnen på hver enhet.

  • Kablingen skal utføres i samsvar med lokale ledningskoder.

  • Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.

  • Modbus-porten er galvanisk isolert med Com-pinnen som jordreferanse.

  Eksempel: 2-ledertilkopling med to UPSer

  Eksempel: 4-ledertilkopling med to UPSer

 2. Installer 150 ohm avslutningsmotstander i hver ende av hver buss dersom bussene er svært lange og opererer ved høy datahastighet. Busser under 610 meter ved 9600 baud eller under 305 meter ved 19 200 baud burde ikke trenge avslutningsmotstand.
QR code for this page

Var dette til hjelp?