990-91111K-023

Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.

Eksempel på enkelt system med tredjeparts svitsjutstyr

MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)* kan ikke brukes i et system med en ekstern vedlikeholdsbypassbryter (MBB), og den interne vedlikeholdsbryteren (IMB)* må låses med hengelåsen i åpen posisjon.
 1. Installer temperatursensoren som følger med UPS-systemet i batteriløsningen. I batterikabinetter monterer du temperatursensoren øverst til høyre i batterikabinettet.
  ADVARSEL
  Brannfare
  Plasser temperatursensoren som beskrevet for å sikre riktig temperaturmåling.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 2. Før kablene til batteritemperatursensoren fra batteriløsningen til UPSen og kople til kort 640-4864 øverst i UPSen som vist.
  MERK: En batteritemperatursensor leveres med UPSen. Kontakt Schneider Electric hvis du vil kjøpe en ekstra temperatursensor.
  MERK: Kablene til batteritemperatursensoren anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen.
 3. Kople signalkabler fra bryterindikatorlampene på svitsjutstyret til kort 640-4864 terminal J6618 øverst i UPSen. Ved bruk av ekstern forsyning fjerner du krysskoplingen fra pinne 8 og 9 på J6618.
  MERK: Kretsen til bryterindikatorlampene ansees å tilhøre Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen. Du må ikke kople kretser til bryterindikatorlampens terminaler med mindre det kan bekreftes at kretsen tilhører Class 2/SELV.
 4. Kople signalkablene fra batteribryter 1 i batteriløsningen for utløsertilkopling via shuntutløser eller underspenning (UV) til terminal J6603 på kort 640-4843. Følg illustrasjonen for tilkopling med intern eller ekstern 24 VDC-forsyning.

  Utløsertilkopling for batteribryter med intern 24 VDC-forsyning

  Utløsertilkopling for batteribryter med ekstern 24 VDC-forsyning

  Støttet shunt

  Spenning (V) Strøm (A) Tid (ms) Temperatur Anbefalt kabelstørrelse*
  IEC UL
  24 1,6 Kontinuerlig 20 °C (68 °F) 0,5 mm2 kopper 20 AWG kopper
  24 10 1300 20 °C (68 °F) 1,5 mm2 kopper 16 AWG kopper
  24 20 200 20 °C (68 °F) 2,5 mm2 kopper 13 AWG kopper
  24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 kopper 11 AWG kopper

  Kabelen som forsyner shuntutløseren må være en mantlet kabel og klassifisert for 600 VAC. Spesifikasjoner og anbefalinger fra produsenten av shuntutløseren må alltid vurderes nå kabel velges.

 5. Kople signalkablene fra batteribryter 2 (hvis tilstede) til batteriløsningen for utløsertilkopling via shuntutløser eller underspenning (UV) til terminal J6604 på kort 640-4843. Tilkoplingsprinsippet er det samme som for batteribryter 1.
 6. Kople signalkabler fra meldekontaktene i svitsjutstyret til kort 640-4843 øverst i UPSen.
  Terminalnummer Funksjon Tilkoplinger
  J6601 UOB_RED (redundant meldekontakt i enhetsutgangsbryter). Kople til redundant meldekontakt i enhetsutgangsbryter (UOB).
  J6602 SIB (systemisolasjonsbryter) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i systemisolasjonsbryter (SIB) for parallelt system. SIB må inneholde en meldekontakt for hver tilkoplet UPS.
  BB2 (batteribryter 2) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i batteribryter nummer 2*
  BB1 (batteribryter 1) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i batteribryter nummer 1*
  J6603 BB1_TRIP (batteribryter 1) Kople til shuntutløser eller UV-utløser i batteribryter nummer 1*
  J6604 BB2_TRIP (batteribryter 2) Kople til shuntutløser eller UV-utløser i batteribryter nummer 2*
  J6609 UOB (enhetsutgangsbryter) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i enhetsutgangsbryter (UOB).
  SSIB (inngangsbryter for statisk svitsj) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i inngangsbryter for statisk svitsj (SSIB). SSIB må inneholde en meldekontakt for hver tilkoplet UPS.
  J6614 UIB (enhetsinngangsbryter) Kople til normalt åpen (NO) meldekontakt i enhetsinngangsbryter (UIB). UIB må inneholde en meldekontakt for hver tilkoplet UPS.
  MBB (vedlikeholdsbypassbryter) Kople til normalt lukket (NC) meldekontakt i vedlikeholdsbypassbryter (MBB). MBB må inneholde en meldekontakt for hver tilkoplet UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?