990-91111K-023

Kople til signalkabler fra et modulært batterikabinett

For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett bruker du signalkablene som følger med i valgfritt installasjonssett GVSOPT030. Det følger ikke med kalber for installasjon med fjernoppstilte modulære batterikabinetter. Følg installasjonshåndboken for modulære batterikabinetter for å forberede installasjonen.

 1. For et fjernoppstilt modulært batterikabinett: Før signalkablene fra modulært batterikabinett 1 gjennom baksiden av UPSen.
 2. For et tilstøtende modulært batterikabinett: Før signalkablene fra modulært batterikabinett 1 til UPSen som vist.
  1. Før signalkablene fra modulært batterikabinett 1 inn i UPSen gjennom åpningen.
  2. Før signalkablene opp gjennom kabelkanalen i UPSen.

  Tilstøtende modulært batterikabinett 1 og UPS vist forfra

 3. Kople til signalkablene fra modulært batterikabinett 1 til UPSen:
  1. Monter termineringspluggen i J8008 på kort 640-7552 i det siste modulære batterikabinettet (T).
  2. Kople til signalkabelen fra J8011 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1 til J6619 og J6604 på kort 640-4843 i UPSen.
  3. Kople til signalkabelen fra J8007 på kort 640-7552 i modulært batterikabinett 1 til J6608 på kort 640-4864 i UPSen.

  Signalkabeltilkoplinger mellom fire modulære batterikabinett og UPSen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?