990-91111K-023

Installasjonsprosedyre for parallelle systemer

Forenklet 1+1 parallellsystem

Parallellsystem

 1. Klargjøre for installasjon.
 2. For UPS uten forhåndsinstallerte strømmoduler: Installere strømmodulen(e).
 3. Installere seismisk forankring (valgfritt).
 4. Kun for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral kabeltilkopling): Klargjøre UPSen for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem.
 5. Gjør ett av følgende:
 6. Kople til signalkabler.
 7. Kople til signalkabler fra et modulært batterikabinett.
 8. Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
 9. Gjør ett av følgende:
 10. Kople til PBUS-kablene.
 11. Kople til eksterne kommunikasjonskabler.
 12. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
 13. Endelig installasjon.
Hvis du må flytte eller avvikle UPSen etter at installasjonen er fullført, ser du Avvikle eller flytte UPSen til et nytt sted.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?