990-91111G-023

Installasjonsprosedyre for parallelle systemer

Forenklet 1+1 parallellsystem

Parallellsystem

 1. Klargjøre for installasjon.
 2. For UPS uten forhåndsinstallerte strømmoduler: Installere strømmodulen(e).
 3. Installere seismisk forankring (valgfritt).
 4. Kun for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral kabeltilkopling): Klargjøre UPSen for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem.
 5. Gjør ett av følgende:
 6. Kople til signalkabler.
 7. Kople til signalkabler fra et modulært batterikabinett.
 8. Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter.
 9. Gjør ett av følgende:
 10. Kople til PBUS-kablene.
 11. Kople til eksterne kommunikasjonskabler.
 12. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
 13. Endelig installasjon.
QR code for this page

Var dette til hjelp?