990-91111G-025

Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych

 1. Podłącz zewnętrzne kable komunikacyjne do portów w skrzynce kontrolnej UPS.

  Widok skrzynki kontrolnej z przodu

  1. Uniwersalny port wejścia/wyjścia wbudowanej karty sieciowej.

  2. Port modbus wbudowanej karty sieciowej.

  3. Port sieciowy wbudowanej karty sieciowej. Użyj ekranowanego kabla sieciowego.

  UWAGA: Sprawdź, czy łączysz się z właściwym portem, aby uniknąć konfliktów w komunikacji z siecią.

Podłączanie kabli Modbus

 1. Podłącz kable Modbus do zasilacza(-y) UPS. Należy użyć połączenia 2-przewodowego lub 4-przewodowego.
  • Do połączeń Modbus należy używać ekranowanych par skręconych kabli. Połączenie ekranowania z uziemieniem musi być tak krótkie jak to tylko możliwe (najlepiej mniej niż 1 cm). Ekranowanie kabla musi być podłączone do złącza Ch Gnd na każdym urządzeniu.

  • Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi regulaminami.

  • Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.

  • Port Modbus jest galwanicznie odizolowany za pomocą złącza Com jako odniesienia podłoża.

  Przykład: Połączenie 2-przewodowe z dwoma zasilaczami UPS

  Przykład: Połączenie 4-przewodowe z dwoma zasilaczami UPS

 2. Zamontuj rezystor terminujący 150 Ohm na końcu każdej magistrali, jeśli są one bardzo długie i pracują na wysokich częstotliwościach danych. Magistrale o długości poniżej 610 metrów (2000 stóp) przy częstotliwości 9600 baud lub poniżej 305 metrów (1000 stóp) przy 19 200 baud nie powinny wymagać rezystorów terminujących.
QR code for this page

czy było to pomocne?