990-91111K-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV

ตัวอย่างของระบบเดี่ยวที่มีสวิตช์เกียร์ภายนอก

หมายเหตูู: เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB* ไม่สามารถใช้งานในระบบที่มีเบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุงภายนอก MBB และเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB* จะต้องมีการใส่แม่กุญแจไว้ที่ตำแหน่งเปิด
 1. ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่มาพร้อมกับ UPS ในโซลูชันแบตเตอรี่ ในตู้แบตเตอรี่ ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มุมบนของตู้แบตเตอรี่
  คำเตือน
  อันตรายจากไฟไหม้
  วางตำแหน่งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตามที่อธิบายไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดอุณหภูมิที่ถูกต้อง
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
 2. เดินสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่จากโซลูชันแบตเตอรี่ไปยัง UPS และเชื่อมต่อกับบอร์ด 640-4864 ที่ด้านบนของ UPS ดังที่แสดง
  หมายเหตูู: มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้มาพร้อมกับ UPS หนึ่งชุด ติดต่อ Schneider Electric หากต้องการซื้อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเพิ่มเติม
  หมายเหตูู: สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่นั้นถือเป็นวงจร Class 2/SELV และวงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก
 3. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ในสวิตช์เกียร์ของคุณเข้ากับบอร์ด 640-4864 เทอร์มินัล J6618 ที่ด้านบนของ UPS หากใช้แหล่งจ่ายภายนอกให้ถอดจัมเปอร์ออกจาก J6618 พิน 8 และ 9
  หมายเหตูู: วงจรไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ที่ถือว่าเป็น Class 2/SELV วงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก ห้ามเชื่อมต่อวงจรใดๆ เข้ากับเทอร์มินัลไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ นอกจากว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าวงจรเป็น Class 2/SELV
 4. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจากเบรกเกอร์แบตเตอรี 1 ในโซลูชันแบตเตอรีสำหรับชันท์ทริปหรือการเชื่อมต่อทริปอันเดอร์โวลเทจ (UV)ไปที่บอร์ด 640-4843 เทอร์มินัล J6603 ทำตามขั้นตอนในภาพสำหรับเชื่อมต่อตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 ภายในหรือภายนอก

  การเชื่อมต่อทริปเบรคเกอร์แบตเตอรี่กับตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 ภายใน

  การเชื่อมต่อทริปเบรคเกอร์แบตเตอรี่กับตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 ภายนอก

  ชันท์ที่รองรับ

  แรงดันไฟฟ้า (V) กระแสไฟ (A) เวลา (ms) อุณหภูมิ ขนาดสายที่แนะนำ*
  IEC UL
  24 1.6 ต่อเนื่องกัน 20 °C (68 °F) 0.5 mm2 ทองแดง ทองแดง 20 AWG
  24 10 1300 20 °C (68 °F) 1.5 mm2 ทองแดง ทองแดง 16 AWG
  24 20 200 20 °C (68 °F) 2.5 mm2 ทองแดง ทองแดง 13 AWG
  24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 ทองแดง ทองแดง 11 AWG

  สายเคเบิลที่จ่ายกระแสสับเปลี่ยนจะต้องเป็นสายแจ็คเก็ตและมีพิกัดกระแสไฟ 600 VAC ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ผลิตชันท์ทริปต้องได้รับการพิจารณาเสมอเมื่อเลือกสายเคเบิล

 5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจากเบรกเกอร์แบตเตอรี 2 (ถ้ามี) ในโซลูชันแบตเตอรีสำหรับชันท์ทริปหรือการเชื่อมต่อทริปอันเดอร์โวลเทจ (UV)ไปที่บอร์ด 640-4843 เทอร์มินัล J6604 การเชื่อมต่อหลักจะเหมือนกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1
 6. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์ AUX ในสวิตช์เกียร์ของคุณเข้ากับบอร์ด 640-4843 ที่ด้านบนของ UPS
  หมายเลขเทอร์มินัล ฟังก์ชัน การเชื่อมต่อ
  J6601 UOB_RED (สวิตช์ AUX หลายคอนแทคในเบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX หลายคอนแทคในเบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก
  J6602 SIB (เบรกเกอร์แยกระบบ) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรกเกอร์แยกระบบ SIB สำหรับระบบขนาน SIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง
  BB2 (เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 2) เชื่อมต่อสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่หมายเลข 2*
  BB1 (เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1) เชื่อมต่อสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่หมายเลข 1*
  J6603 BB1_TRIP (เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1) เชื่อมต่อเข้ากับการตัดวงจรชันท์หรือทริป UV ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่หมายเลข 1*
  J6604 BB2_TRIP (ตัวตัดวงจรแบตเตอรี่ 2) เชื่อมต่อเข้ากับการตัดวงจรชันท์หรือทริป UV ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่หมายเลข 2*
  J6609 UOB (เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB)
  SSIB (เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรกเกอร์อินพุตของสเตติกสวิตช์ (SSIB) SSIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS แต่ละตู้ที่เชื่อมต่อ
  J6614 UIB (เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า (UIB) UIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS แต่ละตู้ที่เชื่อมต่อ
  MBB (เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติปิด (Normally Closed) ในเบรกเกอร์บายพาสเพื่อการบำรุงรักษา (MBB) MBB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS แต่ละตู้ที่เชื่อมต่อ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?