990-91111F-034

Önemli Güvenlik Talimatları — TALİMATLARI SAKLAYIN

Ekipmanın kurulumu, işletimi, servis veya bakımını yapmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ekipmanı inceleyin. Tehlike olasılığı konusunda uyarıda bulunmak ve bir prosedürü açıklayan veya kolaylaştıran bilgilere dikkat çekmek amacıyla bu kılavuzda veya ekipmanda aşağıdaki güvenlik mesajları görülebilir.

“Tehlike” veya “Uyarı” güvenlik mesajına bu sembolün eklenmesi, talimatlara uyulmaması halinde kişisel yaralanmaya neden olacak bir elektrik tehlikesi bulunduğunu belirtir.

Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Olası yaralanma tehlikeleri konusunda uyarmak için kullanılır. Yaralanma veya ölüm olasılığından kaçınmak için bu sembolün bulunduğu tüm güvenlik mesajlarına uyun.

TEHLİKE
TEHLİKE, kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olacak bir durumu belirtir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
UYARI, kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek bir durumu belirtir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DİKKAT
DİKKAT, kaçınılmaması durumunda hafif veya orta dereceli yaralanmaya neden olabilecek bir durumu belirtir.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
NOT, fiziksel yaralanmayla ilgili olmayan uygulamalar için kullanılır. Güvenlik uyarısı simgesi, bu güvenlik mesajı türüyle kullanılmaz.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Lütfen Dikkat

Elektrikli ekipmanın kurulumu, kullanımı, servisi ve bakımı sadece nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu materyalin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan dolayı Schneider Electric sorumluluk kabul etmemektedir.

Nitelikli personel; elektrikli ekipmanın yapısı, kurulumu ve kullanımıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip ve ilgili tehlikeleri fark edebilecek ve bunlardan kaçınabilecek, güvenlik eğitimi almış kişidir.

FCC Beyanı

NOT: Bu ekipman test edildi ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca A Sınıfı dijital cihaz limitlerine uyumlu olduğu tespit edildi. Bu limitler, ekipman ticari bir ortamda çalıştırılırken zararlı müdahalelere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlandı. Bu ekipman, talimatlara uygun kurulmaz veya kullanılmazsa radyo iletişimlerine zarar veren radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir. Bu ekipmanın yerleşim yerlerinde kullanılması sonucu oluşabilecek olası zararlı karışmaları, kullanıcının kendisinin düzeltmesi gerekecektir.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya tadilatlar kullanıcının ekipmanı işletme hakkını geçersiz kılabilir.

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri

DUYURU
Elektromanyetik bozulma riski
Bu ürün kategori C2 UPS ürünüdür. Bu ürün yerleşim bölgelerinde radyo parazitine neden olabilir; bu durumda kullanıcının ek önlemler alması gerekebilir.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Güvenlik Önlemleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bu belgedeki tüm güvenlik talimatlarının okunması, anlaşılması ve uygulanması gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bu UPS sistemini kurmadan veya bu sistemde çalışmaya başlamadan önce kurulum kılavuzundaki tüm talimatları okuyun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Tüm inşaat işleri tamamlanana ve kurulum odası temizlenene kadar UPS sisteminin kurulumunu yapmayın. Eğer UPS kurulduktan sonra kurulum odasında ek bir inşaat çalışması gerekiyorsa, UPS'i kapatın ve UPS'i teslim edildiği koruyucu ambalaj poşeti ile örtün.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
 • Ürün, Schneider Electric tarafından belirlenen özelliklere ve gereksinimlere uygun olarak kurulmalıdır. Özellikle harici ve dahili korumalar (giriş kesicileri, akü kesicileri, kablolar vs.) ve çevre gereksinimleriyle ilgilidir. Bu gereksinimlere uyulmaması halinde, Schneider Electric tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
 • UPS sisteminin elektrik kabloları bağlandıktan sonra, sistemi çalıştırmayın. Çalıştırma işlemi sadece Schneider Electric tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
UPS sistemi yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır. UPS'in kurulumunu aşağıdakilere göre yapın:
 • IEC 60364 (elektrik çarpmasına karşı koruma 60364-4-41, ısı etkisine karşı koruma 60364-4-42 ve aşırı akıma karşı koruma 60364-4-43 dahil), veya
 • NEC NFPA 70, veya
 • Kanada Elektrik Tüzüğü (C22.1, Bölüm 1)
bölgenizde bu standartlardan hangisinin geçerli olduğuna bağlı olarak.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
 • UPS sistemini iletken kirler ve nemin bulunmadığı sıcaklık kontrollü kapalı bir ortamda kurun.
 • UPS sistemine, sistemin ağırlığını taşıyabilecek, yanıcı olmayan, düz ve sert bir yüzey (ör. beton) üzerine kurun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
UPS aşağıdaki sıra dışı çalışma koşulları için tasarlanmamıştır ve bu nedenle bu koşullarda kurulmamalıdır:
 • Zararlı dumanlar
 • Başka kaynaklardan gelen patlayıcı toz veya gaz karışımları, korozif gazlar veya iletken ya da ışıma yoluyla yayılan ısı
 • Nem, aşındırıcı toz, buhar veya aşırı nem içeren bir ortam
 • Mantar, böcekler, haşerat
 • Tuzlu hava veya kirli soğutucu akışkan
 • IEC 60664-1'e göre 2'den yüksek kirlilik derecesi
 • Anormal titreşim, darbe ve yan yatırmaya maruz kalma
 • Doğrudan güneş ışığına, ısı kaynaklarına veya güçlü elektromanyetik alanlara maruz kalma
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kanallar için delik açmayın veya kesmeyin ve UPS'e yakın delik açmayın veya kesmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Kurulum Kılavuzunda açıklanmayan (kabin parçalarının sökülmesi veya delik açılması/kesme dahil) üründe mekanik değişiklikler yapmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
aşırı ısınma tehlikesi
UPS sistemi çevresindeki alan gereksinimlerini uygulayın ve UPS sistemi çalışırken UPS'in havalandırma deliklerini kapatmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
ekipman hasarı tehlikesi
UPS çıkışını, fotovoltaik sistemler ve hızlandırma çarkı sistemleri dahil rejeneratif yük sistemlerine bağlamayın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Elektrik Güvenliği

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
 • Elektrikli ekipmanın kurulumu, kullanımı, servisi ve bakımı sadece nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalı ve güvenli elektrik çalışması uygulamalarına uyulmalıdır.
 • Ekipman üzerinde veya içinde çalışmaya başlamadan önce UPS sisteminin tüm güç beslemesini kapatın.
 • UPS sisteminde çalışmadan önce, koruyucu topraklama dahil tüm terminaller arasında tehlikeli gerilim olup olmadığını kontrol edin.
 • UPS dahili enerji kaynağına sahiptir. Beslemeli/şebeke bağlantısı kesilmiş olsa dahi birimde tehlikeli gerilim bulunabilir. UPS sistemini kurmadan veya bakımını yapmadan önce, birimlerin KAPALI konumda olduğundan ve beslemeli/şebeke ile akülerin bağlantısının kesildiğinden emin olun. Kondansatörlerin deşarj olmasına olanak tanımak için UPS'i açmadan önce beş dakika bekleyin.
 • Yerel yönetmeliklere uygun olarak sistemin güç kaynaklarından izolasyonuna imkan tanımak için bir bağlantı kesme cihazı (örn. bağlantı kesme devre kesicisi veya anahtarı) takılmalıdır. Bu bağlantı kesme cihazı kolay erişilebilir ve görünür olmalıdır.
 • UPS'in düzgün topraklanması gerekir. Kaçak akımının yüksek olması nedeniyle, önce topraklama kablosunun bağlanması gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Akü Güvenliği

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
 • Akü devre kesicileri, Schneider Electric tarafından belirlenen teknik özelliklere ve gereksinimlere uygun olarak kurulmalıdır.
 • Akü ayarları veya denetiminin sadece aküler hakkında bilgili olan kalifiye personel tarafından yapılması gerekir. Kalifiye olmayan personeli akülerden uzak tutun.
 • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Patlayabilecekleri için aküleri ateşe atmayın.
 • Aküleri açmayın, değiştirmeyin veya parçalamayın. Serbest kalan elektrolit cilde ve gözlere zararlıdır. Zehirli olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
 • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
 • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
 • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
 • Akülerin üzerine aletler ya da metal parçalar koymayın.
 • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 • Akünün yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir şok olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküleri değiştirirken, daima aynı tip ve sayıda akü veya akü takımıyla değiştirin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DİKKAT
ekipman hasarı riski
 • Aküleri UPS sistemine monte edin, ancak UPS sistemi açılmaya hazır olana kadar aküleri bağlamayın. Akü bağlantısından UPS sistemine güç verilmesine kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü aşmamalıdır.
 • Aküler, yeniden şarj olma zorunluluğu nedeniyle altı aydan fazla saklanmamalıdır. UPS sistemi uzun süre enerji verilmeden duracaksa, ayda en az bir kez olmak üzere 24 saat süreyle UPS sistemine enerji verilmesi önerilir. Bu, aküleri şarj eder, böylece geri dönüşü olmayan hasarları önler.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

Kullanılan Semboller

Topraklama/toprak sembolü.

Koruyucu toprak (PE)/ekipman topraklama iletkeni (EGC) sembolü.

Doğru akım (DC) sembolü.

Alternatif akım (AC) sembolü.

Pozitif polarite sembolü. Doğru akım üreten veya birlikte kullanılan ekipmanın pozitif terminal(ler)ini tanımlamak için kullanılır.

Negatif polarite sembolü. Doğru akım üreten veya birlikte kullanılan ekipmanın negatif terminal(ler)ini tanımlamak için kullanılır.

Akü sembolü

Statik anahtar sembolü. Hareketli parçaların varlığı olmadan sırasıyla yükü beslemeye bağlamak veya beslemeden ayırmak için tasarlanmış anahtarları belirtmek için kullanılır.

AC/DC dönüştürücü (doğrultucu) sembolü. Bir AC/DC dönüştürücü (doğrultucu) tanımlamak ve geçmeli cihazlar olması durumunda ilgili prizleri tanımlamak için kullanılır.

DC/AC dönüştürücü (inverter) sembolü. Bir DC/AC dönüştürücü (invertör) tanımlamak ve geçmeli cihazlar olması durumunda ilgili prizleri tanımlamak için kullanılır.

Sigorta sembolü Sigorta kutularını veya yerlerini belirlemek için kullanılır.

Trafo sembolü.

Giriş sembolü Girişler ve çıkışlar arasında ayrım yapılması gerektiğinde bir giriş terminalini tanımlamak için kullanılır.

Çıkış sembolü. Girişler ve çıkışlar arasında ayrım yapılması gerektiğinde bir giriş terminalini tanımlamak için kullanılır.

Anahtar ayırıcı sembolü. Ekipmanı kısa devre veya ağır yük akımından koruyan anahtar şeklindeki bağlantı kesme cihazını tanımlamak için kullanılır. Akım maksimum sınırını geçtiğinde devreleri açar.

Devre kesici sembolü. Ekipmanı kısa devre veya ağır yük akımından koruyan devre kesici şeklindeki bağlantı kesme cihazını tanımlamak için kullanılır. Akım maksimum sınırını geçtiğinde devreleri açar.

Bağlantıyı kesme aygıtı sembolü. Ekipmanı kısa devre veya ağır yük akımından koruyan devre kesici veya anahtar şeklindeki bağlantı kesme cihazını tanımlamak için kullanılır. Akım maksimum sınırını geçtiğinde devreleri açar.

Nötr sembolü. Nötr iletkenleri veya yerlerini belirlemek için kullanılır.

Faz iletken sembolü. Evre iletkenleri veya yerlerini belirlemek için kullanılır.

ENERGY STAR Yeterliliği


Belirli modeller ENERGY STAR® onaylıdır.
Modeliniz hakkında daha fazla bilgi için www.se.com adresini ziyaret edin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?