990-91141C-004

120-150 kW specifikationer

Indgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
Spænding (V) 380/400/415 380/400/415
Tilslutninger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)*
3-wire (L1, L2, L3, PE) WYE (systemer med to forsyningskilder)* *
Indgangsspændingsinterval (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 189/180/173 237/225/217
Maksimal indgangsstrøm (A) 227/216/208 273/270/260
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 234/222/214 273/273/268
Indgangseffektfaktor 0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <3 % ved 100 % last
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Ramp-in Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
Spænding (V) 380/400/415 380/400/415
Tilslutninger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypass-spændingsinterval (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Frekvensinterval (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)
Nominel bypass-strøm (A) 184/175/169 230/219/211
Nominel neutral strøm (A) 263/250/241 263/250/241
Maksimal kortslutningsklassificering* 65 kA RMS
Beskyttelse Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 52 kA2s

Udgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
Spænding (V) 380/400/415 380/400/415
Tilslutninger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE)
Regulering for udgangsspænding Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapacitet 150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypass-drift)
Dynamisk lastreaktion ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 182/173/167 228/217/209
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1% for lineær last
<5% for ikke-lineær last
Last-crestfaktor 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last 20 %*
Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)* 96 120
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 24 30
Nominel batterispænding (VDC) 40-48 batteriblokke: 480-576
Nominel flydespænding (VDC) 40-48 batteriblokke: 545-654
Maksimal boost-spænding (VDC) 720 for 48 batteriblokke
Temperaturkompensation (pr. celle) -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) 384
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)* (A) 260 326
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)* (A) 326 407
Ripple-strøm < 5 % C20 (5 minutters batteridrift)
Batteritest Manuel/automatisk (kan vælges)
Maksimal kortslutningsklassificering 10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 4 på DC busbarer; 6 på N/PE busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De angivne DC kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende størrelsen på DC batterikablerne og kontrollér, at DC kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassifikationen.
UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
  Kobber Aluminium Kobber Aluminium
Indgangsfaser (mm2) 95 120 120 150
Indgangs-PE (mm2) 50 70 70 95
Bypass-/udgangsfaser (mm2) 70 95 95 120
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) 35 50 50 70
Neutral (mm2)* 95 NA 120 NA
DC+/DC-* 95 120 120 NA
DC PE (mm2) 50 70 70 NA

Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
In-indstilling/Io-indstilling 250 200 280 250
Ir-indstilling 250 200 1 250
Im-indstilling/Isd-indstilling 5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
QR code for this page

Var dette nyttigt?