990-91141D-004

Specifikationer

Indgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spænding (V) 380/400/415
Tilslutninger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (systemer med to forsyningskilder)* *
Indgangsspændingsinterval (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Maksimal indgangsstrøm (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
Indgangseffektfaktor 0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

BEMÆRK: For en UPS med N+1 strømmodul er indgangseffektfaktoren 0,99 ved 100 % last, og den samlede harmoniske forvrængning (THDI) er <6 % ved fuld lineær last (symmetrisk).

Bypass-specifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spænding (V) 380/400/415
Tilslutninger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypass-spændingsinterval (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Frekvensinterval (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)
Nominel bypass-strøm (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
Nominel neutral strøm (A)* 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 550 A, smelteintegrale 52 kA2s

Udgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spænding (V) 380/400/415
Tilslutninger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE)
Regulering for udgangsspænding Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapacitet 150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypass-drift)
Dynamisk lastreaktion ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1% for lineær last
<5% for ikke-lineær last
Last-crestfaktor 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last 20 %*
Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominel batterispænding (VDC) 32-48 blokke: 384-576 40-48 blokke: 480-576 35-48 blokke: 420-576 32-48 blokke: 384-576 40-48 blokke: 480-576
Nominel flydespænding (VDC) 32-48 blokke: 436-654 40-48 blokke: 545-654 35-48 blokke: 477-654 32-48 blokke: 436-654 40-48 blokke: 545-654
Maksimal boost-spænding (VDC) 720 ved 48 blokke
Temperaturkompensation (pr. celle) -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) 32 blokke: 307 40 blokke: 384 35 blokke: 336 32 blokke: 307 40 blokke: 384
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)* 54 81 109 109 130 174 217 260 326
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)* 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Ripple-strøm < 5 % C20 (5 minutters batteridrift)
Batteritest Manuel/automatisk (kan vælges)
Maksimal kortslutningsklassificering 10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 4 på DC+/DC- busbarer; 6 på N/PE busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De angivne DC kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende størrelsen på DC batterikablerne og kontrollér, at DC kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassifikationen.

Kobber

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Indgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Indgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass-/udgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutral (mm2)* 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2)* 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Indgangsfaser (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Indgangs-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass-/udgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutral (mm2)* 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2)* 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
BEMÆRK: For den skalerbare UPS (GVSUPS50K150HS) skal beskyttelsen før indgangen altid svare til en UPS-klassifikation på 150 kW.
UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast)
UPS-klassifikation 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fast) 640 (fast) 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) 5 - 10 x In 1250 (fast)
UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H Mic.L5 (LV432701) NSX250H TM250 (LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0,5
Im/Isd 5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
tsd 0
li 5-8 x In
QR code for this page

Var dette nyttigt?