990-91141C-011

120–150 kW:n tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
Jännite (V) 380/400/415 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)*
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* *
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) 380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 40-70
Nimellissyöttövirta (A) 189/180/173 237/225/217
Enimmäissyöttövirta (A) 227/216/208 273/270/260
Syöttövirran rajoitus (A) 234/222/214 273/273/268
Syötön tehokerroin 0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla
Harmoninen kokonaissärö (THDI) < 3 % 100 %:n kuormalla
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Siirtymä Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
Jännite (V) 380/400/415 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) 380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)
Nimellinen ohitusvirta (A) 184/175/169 230/219/211
Nimellinen nollavirta (A) 263/250/241 263/250/241
Suurin oikosulkuluokitus* 65 kA RMS
Suojaus Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 52 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
Jännite (V) 380/400/415 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)
Lähtöjännitteen säätö Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormitusvaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 182/173/167 228/217/209
Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC/EN62040-3 mukaisesti) VFI-SS-111
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormituksella
< 5 % ei-lineaarisella kuormituksella
Kuormituksen huippukerroin 2,5
Kuormituksen tehokerroin 0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akuston tekniset tiedot 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormituksella* 80 %
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormituksella 20 %*
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormituksella) (kW)* 96 120
Maksimilatausteho (100 %:n kuormituksella) (kW) 24 30
Nimellinen akkujännite (VDC) 40–48 lohkoa: 480–576
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 40–48 lohkoa: 545–654
Maksimitehostusjännite (VDC) 720 48 lohkolle
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) –3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) 384
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)* (A) 260 326
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)* (A) 326 407
Sykkivä virta < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)
Akkutesti Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA

Suositellut kaapelikoot 400 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

  • Asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia DC-kaapelien kokoja ja tarkista, että DC-kaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
  Kupari Alumiini Kupari Alumiini
Syöttövaiheet (mm2) 95 120 120 150
Syöttö-PE (mm2) 50 70 70 95
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) 70 95 95 120
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 35 50 50 70
Nolla (mm2)* 95 120
DC+/DC−* 95 120 120
Tasavirta-PE (mm2) 50 70 70

Suositeltu vastasuunnan suoja 400 V

HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuormituksen vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.
UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
In-asetus/Io-asetus 250 200 280 250
Ir-asetus 250 200 1 250
Im-asetus/Isd-asetus 5–10 × In 5–10 × In 10 5–10 × In
QR code for this page

Auttoiko tämä?