990-91141C-011

20–100 kW:n tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot 400 V

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* *
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) 380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 40-70
Nimellissyöttövirta (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144
Enimmäissyöttövirta (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173
Syöttövirran rajoitus (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179
Syötön tehokerroin 0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla
Harmoninen kokonaissärö (THDI) < 5 % 100 %:n kuormalla < 3 % 100 %:n kuormalla
Suurin oikosulkuluokitus 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) 380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457
Taajuuden vaihtelualue (Hz) 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)
Nimellinen ohitusvirta (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141
Nimellinen nollavirta (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241
Suurin oikosulkuluokitus* 65 kA RMS
Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s

Lähdön tekniset tiedot 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Jännite (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Kytkennät Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)
Jännitteen säätö Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %
Ylikuormituskapasiteetti 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)
Dynaaminen kuormitusvaste ±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen
Lähtötehokerroin 1
Nimellislähtövirta (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139
Taajuuden säätö (Hz) 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Harmoninen kokonaissärö (THDU) < 1 % lineaarisella kuormalla
< 5 % ei-lineaarisella kuormalla
Kuormituksen huippukerroin 2,5
Kuormituksen tehokerroin 0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akuston tekniset tiedot 400 V

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormituksella* 80 %
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormituksella 20 %*
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormituksella) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80
Maksimilatausteho (100 %:n kuormituksella) (kW) 4 6 8 10 12 16 20
Nimellinen akkujännite (VDC) 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576 36–48 lohkoa: 432–576 32–48 lohkoa: 384–576 40–48 lohkoa: 480–576
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654 36–48 lohkoa: 490–654 32–48 lohkoa: 436–654 40–48 lohkoa: 545–654
Maksimitehostusjännite (VDC) 720 48 lohkolle
Lämpötilan tasaus –3,3 mV/°C/kenno, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/kenno, kun T < 25 °C
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384 36 lohkoa: 346 32 lohkoa: 307 40 lohkoa: 384
Akkuvirta täydellä kuormituksella ja nimellisellä akkujännitteellä.* (A) 54 81 109 109 130 174 217
Akkuvirta täydellä kuormituksella ja akun minimijännitteellä.* (A) 68 102 136 136 163 217 271
Sykkivä virta < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)
Akkutesti Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA

Suositellut kaapelikoot 400 V

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC+/DC–-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.

HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kupari- tai alumiinijohtimien käyttö

  • Asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Tässä esitetyt tasavirtakaapelien koot ovat suosituksia – noudata aina akkujärjestelmän dokumentaation mukaisia DC+/DC–- ja DC PE -kaapelien kokoja ja tarkista, että DC-kaapelien koot vastaavat akkukatkaisijan nimellistehoa.
Kupari 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Syöttövaiheet (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Syöttö-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Ohituksen/lähdön vaiheet (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nolla* (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC– (mm2) 10* 25* 35* 35* 50* 70* 95*
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50
Alumiini 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Syöttövaiheet (mm2) 6 16 25 35 50 70 95
Syöttö-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50
Ohituksen/lähdön vaiheet (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Nolla* (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 × 70
DC+/DC– (mm2) 16* 35* 50* 50* 70* 95* 2 × 70*
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70

Suositeltu vastasuunnan suoja 400 V

HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuormituksen vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.
UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In-asetus 40 32 63 50 80 63
Ir-asetus 40 32 63 50 80 63
Im-asetus 500 (kiinteä) 400 (kiinteä) 500 (kiinteä) 500 (kiinteä) 640 (kiinteä) 500 (kiinteä)
UPSin nimellisteho 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus Syöttö Ohitus
Katkaisijan tyyppi NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In-asetus 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir-asetus 100 80 125 100 160 125 200 160
Im-asetus 800 (kiinteä) 640 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 800 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 1 250 (kiinteä) 5–10 × In 1 250 (kiinteä)
QR code for this page

Auttoiko tämä?