990-91141D-011

Varauksen loppujännite

Jännite on 1,6–1,75 kennoa kohti riippuen purkautumissuhteesta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?