990-91141C-023

120–150 kW spesifikasjoner

Inngangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *
Inngangsspennings-intervall (V) 380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477
Frekvensintervall (Hz) 40–70
Nominell inngangsstrøm (A) 189/180/173 237/225/217
Maksimal inngangsstrøm (A) 227/216/208 273/270/260
Inngangstrømsbegrensning (A) 234/222/214 273/273/268
Inngangseffektfaktor 0,99 for last som er større 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %
Total harmonisk forvrengning (THDI) < 3 % ved 100 % last
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Ramp-in Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypasspennings-intervall (V) 380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457
Frekvensintervall (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)
Nominell bypasstrøm (A) 184/175/169 230/219/211
Nominell nøytral strøm (A) 263/250/241 263/250/241
Maksimal kortslutningsgrad* 65 kA RMS
Beskyttelse Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 52 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE)
Utgangsspenningsregulering Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapasitet 150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)
Respons på dynamisk last ± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder
Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 182/173/167 228/217/209
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkronisert, 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) Programmerbar for 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Total harmonisk forvrengning (THDU) < 1 % for lineær last
< 5 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last 20 %*
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* 96 120
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 24 30
Nominell batterispenning (VDC) 40–48 batteriblokker: 480–576
Nominell flytespenning (VDC) 40–48 batteriblokker: 545-654
Maksimal boost-spenning (VDC) 720 for 48 batteriblokker
Temperaturkompensasjon (per celle) –3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 384
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)* (A) 260 326
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)* (A) 326 407
Rippelstrøm < 5 % C20 (5 minutters driftstid)
Batteritest Manuell/automatisk (valgbar)
Maksimal kortslutningsgrad 10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 400 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 150 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; 4 på samleskinner for DC; 6 på samleskinner for N/PE.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90°C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30°C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her, er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for DC kabler og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
  Kopper Aluminium Kopper Aluminium
Inngangsfaser (mm2) 95 120 120 150
Inngangs-PE (mm2) 50 70 70 95
Bypass-/utgangsfaser (mm2) 70 95 95 120
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 35 50 50 70
Nøytral (mm2)* 95 NA 120 NA
DC+/DC-* 95 120 120 NA
DC PE (mm2) 50 70 70 NA

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede brytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må bryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
In-innstilling/Io-innstilling 250 200 280 250
Ir-innstilling 250 200 1 250
Im-innstilling/Isd-innstilling 5–10 x In 5–10 x In 10 5–10 x In
QR code for this page

Var dette til hjelp?