990-91141D-023

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2008-06, 1. utgave avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Generelle krav og sikkerhetskrav for UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1. utgave endring 1
UL 1778 5. utgave
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2. utgave avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 2: Elektromagnetiske kompatibilitetskrav (EMC) C2
FCC Del 15 underdel B, Klasse A
IEEE C62.41-1991 Plasseringskategori B2, IEEE-anbefalt praksis ved overspenningsvolum i lavspennings AC-kretser
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M2
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD forhåndsgodkjent; Sds = 1,45 g for z/h = 1 og Sds = 2,00 g for z/h = 0; Ip = 1,5

Ytelse

Ytelse i henhold til: IEC 62040-3: 2011-03, 2. utgave avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav.

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3, punkt 5.3.4): VFI-SS-111

QR code for this page

Var dette til hjelp?