990-91141C-025

Dane techniczne dla zasilaczy 120-150 kW

Dane techniczne wejścia 400 V

Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415
Połączenia 5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)*
4-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* *
Zakres napięcia wejściowego (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 189/180/173 237/225/217
Maksymalny prąd wejściowy (A) 227/216/208 273/270/260
Limit prądu wejściowego (A) 234/222/214 273/273/268
Wejściowy współczynnik mocy 0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <3% przy 100% obciążenia
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Czas narastania Programowalny i regulowany 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 400 V

Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415
Połączenia 5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Zakres napięcia obejścia (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A) 184/175/169 230/219/211
Znamionowy prąd neutralny (A) 263/250/241 263/250/241
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* 65 kA RMS
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, przedpalenie 52 kA2s

Dane techniczne wyjścia 400 V

Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
Napięcie (V) 380/400/415 380/400/415
Połączenia 5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE)
Regulacja napięcia wyjściowego Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
110% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 182/173/167 228/217/209
Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0- 40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%*
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 96 120
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) 24 30
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 40-48 bloków bateryjnych: 480–576
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 40-48 bloków bateryjnych: 545–654
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 720 na 48 bloków bateryjnych
Kompensacja temperaturowa (na celę) -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 384
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* (A) 260 326
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* (A) 326 407
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA

Zalecane przekroje kabli 400 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC; 6 na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji dotyczącej akumulatora dla baterii DC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
  Miedź Aluminium Miedź Aluminium
Fazy wejściowe (mm2) 95 120 120 150
Wejście PE (mm2) 50 70 70 95
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) 70 95 95 120
Obejście PE/Wyjście PE (mm2) 35 50 50 70
Neutralny (mm2)* 95 NA 120 NA
DC+/DC-* 95 120 120 NA
DC PE (mm2) 50 70 70 NA

Zalecana ochrona od strony sieci 400 V

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli oczekuje się, że przewód neutralny będzie przewodził prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
Moc zasilacza UPS 120 kW 150 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
Ustawienie In/Ustawienie Io 250 200 280 250
Ustawienie Ir 250 200 1 250
Ustawienie Im/Ustawienie Isd 5 – 10 x In 5 – 10 x In 10 5 – 10 x In
QR code for this page

czy było to pomocne?