990-91141J-025

Wymagania dla rozwiązania bateryjnego innego producenta

W przypadku interfejsu baterii zalecane są skrzynki wyłączników baterii firmy Schneider Electric. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

Wymagania dla wyłącznika baterii innej firmy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Wszystkie wybrane wyłączniki baterii muszą być wyposażone w funkcję natychmiastowego wyzwalacza wraz z cewką wyzwalającą niskiego napięcia lub cewką wyzwalacza zwarciowego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Przy wyborze wyłącznika baterii należy wziąć pod uwagę więcej czynników, niż opisano poniżej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

Wymagania projektowe wyzwalacza baterii

Napięcie znamionowe DC wyłącznika baterii > Normalne napięcie baterii Normalne napięcie w konfiguracji baterii jest zdefiniowane jako najwyższe nominalne napięcie baterii. Może to być równoważne napięciu zadanemu, które można zdefiniować jako liczbę bloków bateryjnych x liczba ogniw x napięcie zadane ogniwa.
Znamionowy prąd DC wyłącznika baterii > Znamionowy prąd rozładowania baterii Prąd jest kontrolowany przez zasilacz UPS i musi zawierać maksymalny prąd rozładowania. Zwykle będzie to prąd pod koniec rozładowania (napięcie DC pracy minimalnej, w warunkach przeciążenia lub kombinacja powyższych).
Zaciski DC Wymagane są dwa zaciski do kabli DC.
Przełączniki AUX do monitorowania Na każdym wyłączniku baterii należy zainstalować i podłączyć do zasilacza UPS jeden przełącznik AUX. Zasilacz UPS może monitorować do dwóch wyłączników baterii.
Zdolność wyłączana zwarcia Zdolność wyłączania zwarcia musi być większa niż prąd zwarcia DC (największej) konfiguracji baterii.
Minimalny prąd wyzwalający Minimalne natężenie zwarcia wymagane do wyzwolenia wyłącznika baterii musi być zgodne z (najmniejszą) konfiguracją baterii, aby wyzwolić wyłącznik w przypadku zwarcia, aż do końca jego żywotności.

Wskazówki dotyczące ułożenia kabli bateryjnych

UWAGA: W przypadku baterii innych firm należy używać wyłącznie akumulatorów wysokiej jakości zaprojektowanych do stosowania w zasilaczach UPS.
UWAGA: Kiedy zespół baterii jest położony z dala od zasilacza, położenie kabli jest ważne w celu zmniejszenia spadku napięcia i indukcyjności. Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m (656 stóp). Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w sprawie instalacji na większą odległość.
UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko promieniowania elektromagnetycznego, zaleca się wykonywanie czynności zgodnie z poniższymi wskazówkami oraz użycie uziemionych korytek kablowych wykonanych z metalu.
Długość kabla
<30 m Niezalecane Dopuszczalne Zalecane Zalecane
31–75 m Niezalecane Niezalecane Dopuszczalne Zalecane
76–150 m Niezalecane Niezalecane Dopuszczalne Zalecane
151–200 m Niezalecane Niezalecane Niezalecane Zalecane
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?