990-91141C-031

Specifikationer 120–150 kW

Specifikationer för ingång (400 V)

UPS-storlek 120 kW 150 kW
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) (enkel matning)*
3-ledare (L1, L2, L3, PE) (dubbel matning)* *
Inspänningsområde (V) 380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477
Frekvensområde (Hz) 40-70
Nominell ingångsström (A) 189/180/173 237/225/217
Maximal ingångsström (A) 227/216/208 273/270/260
Strömbegränsning ingång (A) 234/222/214 273/273/268
Ingående effektfaktor 0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %
Total harmonisk distorsion (THDI) <3 % vid 100 % belastning
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Ingångsrampfunktion Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (400 V)

UPS-storlek 120 kW 150 kW
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Inspänningsområde (V) 380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457
Frekvensområde (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)
Nominell bypasström (A) 184/175/169 230/219/211
Nominell neutralström (A) 263/250/241 263/250/241
Maximal kortslutningstålighet* 65 kA RMS
Skydd Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 52 kA2s

Specifikationer för utgång (400 V)

UPS-storlek 120 kW 150 kW
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)
Utspänningsnoggrannhet Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%
Överlastkapacitet 150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)
Dynamisk lastrespons ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 182/173/167 228/217/209
Frekvensnoggrannhet (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klassificering av utgångsprestanda (enligt IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär last
<5 % för icke-linjär last
Lastens crestfaktor 2,5
Lastens effektfaktor Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i direkt anslutning till energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 120 kW 150 kW
Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last* 80 %
Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last 20 %*
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)* 96 120
Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) 24 30
Nominell batterispänning (VDC) 40–48 batteriblock: 480–576
Nominell hållspänning (VDC) 40–48 batteriblock: 545–654
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) 720 för 48 batteriblock
Temperaturkompensation (per cell) -3.3mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0mV/°C, för T < 25 °C
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) 384
Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)* (A) 260 326
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)* (A) 326 407
Rippelström < 5 % C20 (5 minuter körtid)
Batteritest Manuell/automatisk (valbar)
Maximal kortslutningstålighet 10 kA

Rekommenderad kabelstorlek (400 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 150 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per skena: 2 på respektive ingångs-/utgångs-/bypass-skenorna; 4 på DC-skenorna; 6 på N/PE-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av koppar- eller aluminiumledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: DC-kablarnas dimensioner som anges här är rekommendationer – Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande storlekar för DC-kabelstorlek och säkerställ att DC-kablarnas storlek stämmer överens med batteribrytarkapaciteten.
UPS-storlek 120 kW 150 kW
  Koppar Aluminum Koppar Aluminum
Ingångsfaser (mm2) 95 120 120 150
Ingång PE (mm2) 50 70 70 95
Bypass-/utgångsfaser (mm2) 70 95 95 120
Bypass PE/utgång PE (mm2) 35 50 50 70
Neutral (mm2)* 95 Ej tillämpligt 120 Ej tillämpligt
DC+/DC-* 95 120 120 Ej tillämpligt
DC PE (mm2) 50 70 70 Ej tillämpligt

Rekommenderat skydd/avsäkring (400 V)

OBS: För lokala direktiv som kräver fyrpoliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.
UPS-storlek 120 kW 150 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
In-inställning/Io-inställning 250 200 280 250
Ir-inställning 250 200 1 250
Im-inställning/Isd-inställning 5–10 x In 5–10 x In 10 5–10 x In
QR code for this page

Var det här till hjälp?