990-91141B-032

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่สำหรับระบบ 400 V

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ระบุไว้เป็นนาทีที่โหลด 100%

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณตามข้อมูลผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับการทำงานที่ 25 °C

  UPS 20 kW UPS 30 kW UPS 40 kW
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกหนึ่งตู้
GVSCBC7A 34.5 29.5 25.5 20.0 17.0 14.5 13.0 10.5 9.0
GVSCBC7B 52.0 44.5 39.0 30.5 26.0 22.5 20.5 17.0 14.5
GVSCBC7C 62.5 54.0 47.5 38.0 32.5 28.5 26.5 22.5 19.5
GVSCBC10A 89.0 77.0 68.0 54.5 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5
GVSCBC10B 135 115 105 84.5 73.5 64.5 59.5 51.5 45.0
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกสองตู้
2 x GVSCBC7A 82.0 71.0 62.5 50.0 43.0 37.5 34.5 29.5 25.5
2 x GVSCBC7B 125 105 95.0 76.0 65.5 57.0 52.5 45.0 39.0
2 x GVSCBC7C 140 125 110 89.5 77.5 68.0 63.0 54.5 47.5
2 x GVSCBC10A 200 175 155 125 105 96.5 89.0 77.5 68.0
2 x GVSCBC10B 300 260 235 190 165 145 135 115 105
  UPS 50 kW UPS 60 kW UPS 80 kW UPS 100 kW
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกหนึ่งตู้
GVSCBC7A 9.0 7.3 5.9 6.4 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
GVSCBC7B 14.5 12.0 10.0 11.0 9.0 7.4 6.5 5.1 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
GVSCBC7C ไม่มี* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* 15.0 13.0 11.0 10.0 8.5 7.1 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
GVSCBC10A 28.5 24.5 21.0 22.5 19.0 16.5 15.0 13.0 11.0 11.0 9.3 7.9
GVSCBC10B 45.0 38.5 33.5 35.5 30.5 26.5 24.0 20.5 17.5 17.5 14.5 12.5
ระยะเวลาใช้งานเป็นนาทีสำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกสองตู้
2 x GVSCBC7A 25.5 22.0 18.5 20.0 17.0 14.5 13.0 10.5 9.0 9.0 7.3 5.8
2 x GVSCBC7B 39.0 33.5 29.0 30.5 26.0 22.5 20.5 17.0 14.5 14.5 12.0 10.0
2 x GVSCBC7C ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* 38.0 32.5 28.5 26.5 22.5 19.5 ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง* ไม่เกี่ยวข้อง*
2 x GVSCBC10A 68.0 59.0 51.5 54.5 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5 28.5 24.5 21.0
2 x GVSCBC10B 105 91.0 80.0 84.5 73.5 64.5 59.5 51.5 45.0 45.0 38.5 33.5
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?