990-91141B-032

ตัวเลือกฮาร์ดแวร์สำหรับภูมิภาค IEC

ตู้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน

ตู้แบตเตอรี่ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 • ตู้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน (LIBATTSMGEIEC)

ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก

ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่และเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 • ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก กว้าง 700 มม. (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C)

 • ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก กว้าง 1000 มม. (GVSCBC10A, GVSCBC10B)

ตู้แบตเตอรี่เปล่า

ตู้แบตเตอรี่เปล่าสำหรับใช้กับแบตเตอรี่จากบริษัทอื่น จำเป็นต้องมีชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ (แยกจำหน่าย)

 • ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกเปล่า กว้าง 700 มม. (GVECB7)

 • ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกเปล่า กว้าง 1100 มม. (GVECB11)

ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่แบบติดผนังสำหรับใช้กับโซลูชันแบตเตอรี่จากบริษัทอื่น

 • ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20-80 kW (GVSBBB20K80H)

 • ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100-200 kW (GVSBBB100K200H)

ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่

ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับใช้กับตู้แบตเตอรี่เปล่าหรือโซลูชันแบตเตอรี่จากบริษัทอื่น

 • ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20-80 kW (GVSBBK20K80H)

 • ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100-200 kW (GVSBBK100K200H)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยกโดยสมบูรณ์ของ UPS ระหว่างกระบวนการทางบริการ สำหรับ UPS เดี่ยวเท่านั้น หรือระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานสำหรับ UPS สองเครื่อง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยก UPS สองเครื่องโดยสมบูรณ์ในระบบขนาน 40-120 kW ในระบบขนาน 1 + 1 เพื่อการทำงานซ้ำ, 80-240 kW ในระบบขนาน 2 + 0 เพื่อความจุ

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

ตู้เสริม

 • ตู้เสริมเปล่า (GVEAC7)

ชุดการติดตั้งเสริม

 • ชุดรองรับแผ่นดินไหวสำหรับ UPS (GVSOPT002)

 • ชุดขนานสำหรับ UPS (GVSOPT006)

ไส้กรองฝุ่น

 • ชุดไส้กรองฝุ่น (GVSOPT001)

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพิเศษสำหรับแผงแบตเตอรี่ที่สอง (0J-0M-1160)

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?