990-91141H-032

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 50 °C พร้อมการลดพิกัดสูงกว่า 40 °C.* -15 °C ถึง 40 °Cสำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่
-25 °C ถึง 55 °C สำหรับระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่
ความชื้นสัมพัทธ์ 5-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง 0-3,000 ม.
ต้องมีการลดพิกัดจาก 1,000–3,000 ม.:
สูงสุด 1,000 ม. : 1.000
สูงสุด 1500 ม.: 0.975
สูงสุด 2000 ม.: 0.950
สูงสุด 2500 ม.: 0.925
สูงสุด 3000 ม.: 0.900
 
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร จากเครื่อง 400 V: 60 dB ที่โหลด 70%, 68 dB ที่โหลด 100%
คลาสการป้องกัน IP21
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?