990-91141D-032

ทางกายภาพ

น้ำหนักและขนาดในการขนส่ง UPS

  น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
UPS ขนาด 20-50 kW 400 V

235

1680

640

990

UPS 20-50 kW 400 V มีโมดูลไฟฟ้า N+1

250

1680

640

990

UPS ขนาด 60 kW 400 V

263

1680

640

990

UPS 60-100 kW 400 V มีโมดูลไฟฟ้า N+1

250

1680

640

990

UPS ขนาด 80-100 kW 400 V

275

1680

640

990

UPS ขนาด 120 kW 400 V

250

1680

640

990

UPS ขนาด 150 kW 400 V

250

1680

640

990

หมายเหตูู: โมดูลไฟฟ้จะจัดส่งให้แยกกันสำหรับ UPS บางรุ่น

น้ำหนักและขนาดของ UPS

  น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
UPS ขนาด 20-50 kW 400 V

206

1485

521

847

UPS 20-50 kW 400 V มีโมดูลไฟฟ้า N+1

250

1485

521

847

UPS ขนาด 60 kW 400 V

238

1485

521

847

UPS 60-100 kW 400 V มีโมดูลไฟฟ้า N+1

290

1485

521

847

UPS ขนาด 80-100 kW 400 V

250

1485

521

847

UPS ขนาด 120 kW 400 V

278

1485

521

847

UPS ขนาด 150 kW 400 V

290

1485

521

847

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ
หมายเหตูู: ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้ด้านหลังขั้นต่ำคือ 150 มม. (5.91 นิ้ว)

มุมมองด้านหน้าของ UPS

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?