990-91216A-023

Spesifikasjoner

MERK: Maksimal kortslutningsgrad: 10 kA RMS symmetrisk.

For et 1+1 parallellsystem for redundans kan det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass forsyne en last på opptil 120 kW/kVA såfremt den nøytrale strømmen (250 A) ikke overskrides:

 • ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 95 kVA.

 • ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 100 kVA.

For et 2+0 parallellsystem for kapasitet kan det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass forsyne en last på opptil 240 kW/kVA såfremt den nøytrale strømmen (500 A) ikke overskrides:

 • ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 190 kVA.

 • ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 200 kVA.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede brytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være gradert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.

Oppstrøms inngangsbryter

Kommersiell referanse

GVSBPAR10K30H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Brytertype

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fast) 640 (fast) 1250 (fast) 300 (fast) 500 (fast)

Oppstrøms inngangsbryter

Kommersiell referanse

GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Brytertype

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (fast) 5–10 x In 640 (fast) 800 (fast)

Oppstrøms inngangsbryter

Kommersiell referanse

GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Brytertype

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5–10 x In 1,5–10 1250 (fast) 5–10 x In

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
 • Maksimal kabelstørrelse for inngang og last er 35 mm2 og maksimal kabelstørrelse for UPS-inngang og UPS-utgang er 16 mm2 for GVSBPAR10K30H.
 • Maksimal kabelstørrelse for inngang og last er 70 mm2, og maksimal kabelstørrelse for UPS-inngang og UPS-utgang er 25 mm2 for GVSBPAR40K50H.
 • Maksimal kabelstørrelse for inngang og last er 185 mm2, og maksimal kabelstørrelse for UPS-inngang og UPS-utgang er 50 mm2 for GVSBPAR60K120H.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:

 • 90°C-ledere

 • En omgivelsestemperatur på 30°C

 • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

 • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC. Aluminiumskabler anbefales ikke for omgivelsestemperaturer over 30°C.

Kopper

Kommersiell referanse

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Inngang (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Inngangs-PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Inngang N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

UPS-inngang (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

UPS-utgang (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (mm2)*

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Last (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Last-PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Last N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

Kopper

Kommersiell referanse

GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Inngang (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Inngangs-PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Inngang N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

UPS-inngang (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

UPS-utgang (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (mm2)*

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Last (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Last-PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Last N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminium

Kommersiell referanse

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Inngang (mm2)

6 25 NA 6 6 NA

70

NA

25

NA

Inngangs-PE (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

Inngang N (mm2)*

2 x 16 2 x 16 NA 6 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

UPS-inngang (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

25

NA

25

NA

UPS-utgang (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS PE (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS N (mm2)*

6 16 NA 6 16 NA

2 x 16

NA

2 x 16

NA

Last (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

70

NA

16

NA

Last-PE (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

Last N (mm2)*

16 2 x 16 NA 6 2 x 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

Aluminium

Kommersiell referanse

GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Inngang (mm2)

150

185

2 x 120 

NA

50

70

95

NA

Inngangs-PE (mm2)

95

95

150

NA

25

70

50

NA

Inngang N (mm2)*

185

2 x 120

3 x 150

NA

70

150

185

NA

UPS-inngang (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

NA

50

2 x 35

2 x 50

NA

UPS-utgang (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

NA

50

2 x 35

2 x 35

NA

UPS PE (mm2)

25

35

50

NA

25

35

50

NA

UPS N (mm2)*

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

Last (mm2)

120

185

2 x 120

NA

50

70

95

NA

Last-PE (mm2)

70

95

120

NA

25

35

50

NA

Last N (mm2)*

185

2 x 120

 4 x 95

NA

70

150

185

NA

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Parallelt panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell ref. Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet ditt.

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0°C til 40°C  -25°C til 55°C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 0–95 % ikke-kondenserende
Høyde 0–3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Enlinjeskjema

UIB1 Enhetsinngangsbryter for UPS 1
UIB2 Enhetsinngangsbryter for UPS 2
MBB Vedlikeholdsbypassbryter
IMB Intern vedlikeholdsbryter
UOB1 Enhetsutgangsbryter for UPS 1
UOB2 Enhetsutgangsbryter for UPS 2
BB Batteribryter

Det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass brukes i systemer med enkel forsyningskilde for å legge to UPS-er parallelt enten for kapasitet eller redundans.

MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren IMB* kan ikke brukes i et system som har et parallelt panel for vedlikeholdsbypass, og den interne vedlikeholdsbryteren IMB* må være låst i åpen posisjon.
QR code for this page

Var dette til hjelp?