990-91216D-023

Spesifikasjoner

MERK: Maksimal kortslutningsgrad: 10 kA RMS symmetrisk.

For et 1+1 parallellsystem for redundans kan det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass forsyne en last på opptil 120 kW/kVA såfremt den nøytrale strømmen (250 A) ikke overskrides:

 • ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 95 kVA.

 • ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 100 kVA.

For et 2+0 parallellsystem for kapasitet kan det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass forsyne en last på opptil 240 kW/kVA såfremt den nøytrale strømmen (500 A) ikke overskrides:

 • ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 190 kVA.

 • ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 200 kVA.

Anbefalte kabelstørrelser for Galaxy VS

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
 • Maksimal kabelstørrelse for inngang og last er 35 mm2 og maksimal kabelstørrelse for UPS-inngang og UPS-utgang er 16 mm2 for GVSBPAR10K30H.
 • Maksimal kabelstørrelse for inngang og last er 70 mm2, og maksimal kabelstørrelse for UPS-inngang og UPS-utgang er 25 mm2 for GVSBPAR40K50H.
 • Maksimal kabelstørrelse for inngang og last er 185 mm2, og maksimal kabelstørrelse for UPS-inngang og UPS-utgang er 50 mm2 for GVSBPAR60K120H.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:

 • 90 °C-ledere

 • En omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

 • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC. Aluminiumskabler anbefales ikke for omgivelsestemperaturer over 30 °C.

MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres som faselederen.

Kopper

Kommersiell referanse

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Inngangsfaser (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Inngangs-PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Inngang N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

UPS-inngang (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

UPS-utgang (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Last (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Last-PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Last N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

Kopper

Kommersiell referanse

GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Inngangsfaser (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Inngangs-PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Inngang N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

UPS-inngang (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

UPS-utgang (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (mm2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Last (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Last-PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Last N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminium

Kommersiell referanse

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Inngangsfaser (mm2)

6 25 NA 6 6 NA

70

NA

25

NA

Inngangs-PE (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

Inngang N (mm2)

2 x 16 2 x 16 NA 6 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

UPS-inngang (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

25

NA

25

NA

UPS-utgang (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS PE (mm2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS N (mm2)

6 16 NA 6 16 NA

2 x 16

NA

2 x 16

NA

Last (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

70

NA

16

NA

Last-PE (mm2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

Last N (mm2)

16 2 x 16 NA 6 2 x 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

Aluminium

Kommersiell referanse

GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Inngangsfaser (mm2)

150

185

2 x 120 

NA

50

70

95

NA

Inngangs-PE (mm2)

95

95

150

NA

25

70

50

NA

Inngang N (mm2)

185

2 x 120

3 x 150

NA

70

150

185

NA

UPS-inngang (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

NA

50

2 x 35

2 x 50

NA

UPS-utgang (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

NA

50

2 x 35

2 x 35

NA

UPS PE (mm2)

25

35

50

NA

25

35

50

NA

UPS N (mm2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

Last (mm2)

120

185

2 x 120

NA

50

70

95

NA

Last-PE (mm2)

70

95

120

NA

25

35

50

NA

Last N (mm2)

185

2 x 120

 4 x 95

NA

70

150

185

NA

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for Galazy VS

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.

Inngang

Kommersiell referanse

GVSBPAR10K30H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Brytertype

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fast) 640 (fast) 1250 (fast) 300 (fast) 500 (fast)

Inngang

Kommersiell referanse

GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Brytertype

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (fast) 5–10 x In 640 (fast) 800 (fast)

Inngang

Kommersiell referanse

GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Brytertype

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5–10 x In 1,5–10 1250 (fast) 5–10 x In

Anbefalte kabelstørrelser for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
 • Maksimal kabelstørrelse for inngang/bypass og last er 70 mm2, og maksimal kabelstørrelse for UPS-inngang/UPS-bypass og UPS-utgang er 25 mm2 for GVSBPAR40K50H.
 • Maksimal kabelstørrelse for inngang/bypass og last er 185 mm2, og maksimal kabelstørrelse for UPS-inngang/UPS-bypass og UPS-utgang er 50 mm2 for GVSBPAR60K120H.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:

 • 90 °C-ledere

 • En omgivelsestemperatur på 30 °C

 • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

 • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC. Aluminiumskabler anbefales ikke for omgivelsestemperaturer over 30 °C.

MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres som faselederen.

Easy UPS 3S – 3:1 UPS System

Kommersiell referanse GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
System med enkel forsyningskilde Inngangsfaser (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Inngang N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Inngangs-PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

System med to forsyningskilder Bypassfaser (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass-PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Last (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Last N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Last-PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

UPS-inngang (mm2)

/UPS bypass (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS-utgang (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS N (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS PE (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S – 3:3 UPS System

Kommersiell referanse GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
System med enkel forsyningskilde Inngangsfaser (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Inngang N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Inngangs-PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

System med to forsyningskilder Bypassfaser (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Bypass N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Bypass-PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Last (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Last N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Last-PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

UPS-inngang (mm2)

/UPS bypass (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS-utgang (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS N (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS PE (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M – 3:3 UPS System

Kommersiell referanse GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
System med enkel forsyningskilde Inngangsfaser (mm2)

95

120

35

50

Inngang N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Inngangs-PE (mm2)

50

70

16

25

System med to forsyningskilder Bypassfaser (mm2)

95

120

35

50

Bypass N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Bypass-PE (mm2)

50

70

16

25

Last (mm2)

95

120

25

50

Last N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Last-PE (mm2)

50

70

16

25

UPS-inngang (mm2)

/UPS bypass (mm2)

35

50

35

50

UPS-utgang (mm2)

25

50

25

50

UPS N (mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

UPS PE (mm2)

16

25

16

25

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

Easy UPS 3S – 3:1 UPS System

Inngang /Bypass (Kun for system med to forsyningskilder)

Kommersiell referanse GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Brytertype

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400

C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Fast

160

Fast

Fast

Fast

160

250

400

Fast/100

160

Ir (A)

Fast/100

144

Fast

Fast/80

Fast/100

144

200

280

Fast/100

144

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

5~10*In

Io=1,5~10

Fast

Fast

Easy UPS 3S – 3:3 UPS System

Inngang

Kommersiell referanse GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Brytertype

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fast

Fast

Fast/80

125

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Ir (A)

Fast

Fast

Fast/80

125

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Bypass (Kun for system med to forsyningskilder)

Kommersiell referanse GVSBPAR40K50H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Brytertype

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fast

Fast

Fast/80

100

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Ir (A)

Fast

Fast

Fast/80

100

144

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Easy UPS 3M – 3:3 UPS System

Inngang /Bypass (Kun for system med to forsyningskilder)

Kommersiell referanse GVSBPAR60K120H

Type parallellsystem

Kapasitet (2+0)

Redundans (1+1)

Klassifisering av parallellsystem

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Brytertype

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5–10

1,5–10

800 (fast)

1250 (fast)

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Parallelt panel for vedlikeholdbypass – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm * Bredde mm Dybde mm *
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Parallelt panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet ditt.

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav
Ytelse IEC 62040-3: ,2011-03, 2. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav
Miljø IEC 62040-4: 2013-04, 1. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering
Merking CE
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT
Overspenningskategori OVCIII
Beskyttelsesklasse I
Forurensningsgrad 2

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0°C til 40°C -25°C til 55°C
Relativ fuktighet 5–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde 0–3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Enlinjeskjema

Enlinjeskjemaer for Galaxy VS

UIB1 Enhetsinngangsbryter for UPS 1
UIB2 Enhetsinngangsbryter for UPS 2
MBB Vedlikeholdsbypassbryter
IMB Intern vedlikeholdsbryter
UOB1 Enhetsutgangsbryter for UPS 1
UOB2 Enhetsutgangsbryter for UPS 2
BB Batteribryter

Det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass brukes i systemer med enkel forsyningskilde for å legge to UPS-er parallelt enten for kapasitet eller redundans.

MERK: Den interne vedlikeholdsbryteren IMB* kan ikke brukes i et system som har et parallelt panel for vedlikeholdsbypass, og den interne vedlikeholdsbryteren IMB* må være låst i åpen posisjon.

Galaxy VS – Parallellsystem – enkel forsyningskilde

Enlinjeskjemaer for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M

MERK: Den interne MBB-bryteren i Easy UPS 3S/3M kan ikke brukes i et system som har et parallelt panel for vedlikeholdsbypass, og den interne MBB-bryteren må være låst i åpen posisjon. Bruk kun Ekst. MBB i det parallelle panelet for vedlikeholdsbypassdrift.
UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
MBB Intern vedlikeholdsbypassbryter
UOB Enhetsutgangsbryter
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 Ekstern enhetsinngangsbryter / ekstern inngangsbryter for statisk svitsj for UPS 1
Ekstern UIB2/Ext. SSIB2 Ekstern enhetsinngangsbryter / ekstern inngangsbryter for statisk svitsj for UPS 2
Ext. MBB Ekstern vedlikeholdsbypassbryter
Ext. UOB1 Ekstern enhetsutgangsbryter for UPS 1
Ext. UOB2 Ekstern enhetsutgangsbryter for UPS 2
BB Batteribryter

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – Parallellsystem – Enkel forsyningskilde

Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – Parallellsystem – To forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?