990-91216A-025

Podłączanie kabli sygnałowych

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od innych kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Podłącz kable sygnałowe dla Class 2/SELV diod wskaźnika wyłącznika z kontrolnego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS 1 i 2.
    UWAGA: Obwód wskaźnika diody wyłącznika jest wliczany do Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do wskaźnika diody wyłącznika bez sprawdzenia, że obwód jest Class 2/SELV.
  2. Podłącz kable sygnałowe dla non-Class 2/non-SELV z kontrolnego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS 1 i 2.
  3. Podciągnij przewody sygnałowe i przymocuj je do wsporników kabli.
QR code for this page

czy było to pomocne?