990-91216B-025

Dane techniczne

UWAGA: Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego: 10 kA RMS symetryczne.

W przypadku układu równoległego 1+1, panel obejścia serwisowego może wytrzymać obciążenie do 120 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (250 A):

 • przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 95 kVA.

 • przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 100 kVA.

W przypadku układu równoległego 2+0 zwiększającego pojemność, panel obejścia serwisowego może wytrzymać obciążenie do 240 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (500 A):

 • przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 190 kVA.

 • przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 200 kVA.

Zalecane przekroje kabli dla zasilacza Galaxy VS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
 • Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia i obciążenia to 35 mm2, a maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia/wyjścia UPS to 16 mm2 dla modelu GVSBPAR10K30H.
 • Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia i obciążenia to 70 mm2, a maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia/wyjścia UPS to 25 mm2 dla modelu GVSBPAR40K50H.
 • Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia i obciążenia to 185 mm2, a maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia/wyjścia UPS to 50 mm2 dla modelu GVSBPAR60K120H.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

 • Kable do 90°C

 • Temperatura otoczenia 30°C

 • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

 • Metoda montażu C

Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Kable aluminiowe nie są zalecane, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 30 °C.

UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 razy większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeżeli w układzie nie występują prądy harmoniczne lub są one małe, przewód neutralny może mieć ten sam przekrój, co przewód fazowy.

Miedź

Oznaczenie produktu

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Fazy wejściowe (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Wejście PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Przewód N wejścia (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Wejście zasilacza UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

Przewód PE zasilacza UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

Przewód N zasilacza UPS (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Obciążenie (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Przewód PE obciążenia (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Przewód N obciążenia (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

Miedź

Oznaczenie produktu

GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Fazy wejściowe (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Wejście PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Przewód N wejścia (mm2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Wejście zasilacza UPS (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

Przewód PE zasilacza UPS (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

Przewód N zasilacza UPS (mm2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Obciążenie (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Przewód PE obciążenia (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Przewód N obciążenia (mm2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminium

Oznaczenie produktu

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Fazy wejściowe (mm2)

6 25 nd. 6 6 nd.

70

nd.

25

nd.

Wejście PE (mm2)

6 16 nd. 6 6 nd.

35

nd.

16

nd.

Przewód N wejścia (mm2)

2 x 16 2 x 16 nd. 6 16 nd.

2 x 70

nd.

50

nd.

Wejście zasilacza UPS (mm2)

6 6 nd. 6 6 nd.

25

nd.

25

nd.

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

6 6 nd. 6 6 nd.

16

nd.

16

nd.

Przewód PE zasilacza UPS (mm2)

6 6 nd. 6 6 nd.

16

nd.

16

nd.

Przewód N zasilacza UPS (mm2)

6 16 nd. 6 16 nd.

2 x 16

nd.

2 x 16

nd.

Obciążenie (mm2)

6 16 nd. 6 6 nd.

70

nd.

16

nd.

Przewód PE obciążenia (mm2)

6 16 nd. 6 6 nd.

35

nd.

16

nd.

Przewód N obciążenia (mm2)

16 2 x 16 nd. 6 2 x 16 nd.

2 x 70

nd.

50

nd.

Aluminium

Oznaczenie produktu

GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Fazy wejściowe (mm2)

150

185

2 x 120 

nd.

50

70

95

nd.

Wejście PE (mm2)

95

95

150

nd.

25

70

50

nd.

Przewód N wejścia (mm2)

185

2 x 120

3 x 150

nd.

70

150

185

nd.

Wejście zasilacza UPS (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

nd.

50

2 x 35

2 x 50

nd.

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

nd.

50

2 x 35

2 x 35

nd.

Przewód PE zasilacza UPS (mm2)

25

35

50

nd.

25

35

50

nd.

Przewód N zasilacza UPS (mm2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

nd.

2 x 35

3 x 35

3 x 50

nd.

Obciążenie (mm2)

120

185

2 x 120

nd.

50

70

95

nd.

Przewód PE obciążenia (mm2)

70

95

120

nd.

25

35

50

nd.

Przewód N obciążenia (mm2)

185

2 x 120

 4 x 95

nd.

70

150

185

nd.

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilacza Galaxy VS

UWAGA: W przypadku indywidualnych restrykcji wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.

Wejście

Oznaczenie produktu

GVSBPAR10K30H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Typ wyłącznika

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (stałe) 640 (stałe) 1250 (stałe) 300 (stałe) 500 (stałe)

Wejście

Oznaczenie produktu

GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Typ wyłącznika

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (stałe) 5 – 10 x In 640 (stałe) 800 (stałe)

Wejście

Oznaczenie produktu

GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Typ wyłącznika

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0.94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5 – 10 x In 1,5-10 1250 (stałe) 5 – 10 x In

Zalecane przekroje kabli dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
 • Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia/obejścia i obciążenia to 70 mm2, a maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia/obciążenia/wyjścia UPS to 25 mm2 dla modelu GVSBPAR40K50H.
 • Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia/obejścia i obciążenia to 185 mm2, a maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wejścia/obciążenia/wyjścia UPS to 50 mm2 dla modelu GVSBPAR60K120H.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

 • Kable do 90°C

 • Temperatura otoczenia 30°C

 • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

 • Metoda montażu C

Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Kable aluminiowe nie są zalecane, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 30 °C.

UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 razy większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeżeli w układzie nie występują prądy harmoniczne lub są one małe, przewód neutralny może mieć ten sam przekrój, co przewód fazowy.

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:1

Oznaczenie produktu GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
System o pojedynczym zasilaniu Fazy wejściowe (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Przewód N wejścia (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Wejście PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

System o podwójnym zasilaniu Fazy obejścia (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Przewód N obejścia (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Obejście PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Obciążenie (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Przewód N obciążenia (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Przewód PE obciążenia (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Wejście zasilacza UPS (mm2)

/obejście UPS (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

Przewód N zasilacza UPS (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

Przewód PE zasilacza UPS (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:3

Oznaczenie produktu GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
System o pojedynczym zasilaniu Fazy wejściowe (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Przewód N wejścia (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Wejście PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

System o podwójnym zasilaniu Fazy obejścia (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Przewód N obejścia (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Obejście PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Obciążenie (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Przewód N obciążenia (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Przewód PE obciążenia (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Wejście zasilacza UPS (mm2)

/obejście UPS (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

Przewód N zasilacza UPS (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

Przewód PE zasilacza UPS (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Zasilacz Easy UPS 3M – System UPS 3:3

Oznaczenie produktu GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
System o pojedynczym zasilaniu Fazy wejściowe (mm2)

95

120

35

50

Przewód N wejścia (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Wejście PE (mm2)

50

70

16

25

System o podwójnym zasilaniu Fazy obejścia (mm2)

95

120

35

50

Przewód N obejścia (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Obejście PE (mm2)

50

70

16

25

Obciążenie (mm2)

95

120

25

50

Przewód N obciążenia (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Przewód PE obciążenia (mm2)

50

70

16

25

Wejście zasilacza UPS (mm2)

/obejście UPS (mm2)

35

50

35

50

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

25

50

25

50

Przewód N zasilacza UPS (mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

Przewód PE zasilacza UPS (mm2)

16

25

16

25

Zalecana ochrona od strony sieci dla zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:1

Wejście /Obejście (Tylko dla systemów o podwójnym zasilaniu)

Oznaczenie produktu GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Typ wyłącznika

C120H-C-100A / NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A / C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A / NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

C120H-C-100A / NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Stałe

160

Stałe

Stałe

Stałe

160

250

400

Stałe/100

160

Ir (A)

Stałe/100

144

Stałe

Stałe/80

Stałe/100

144

200

280

Stałe/100

144

Im (A)

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

5~10*In

Io=1,5~10

Stałe

Stałe

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:3

Wejście

Oznaczenie produktu GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Typ wyłącznika

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Stałe

Stałe

Stałe/80

125

160

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe/80

Ir (A)

Stałe

Stałe

Stałe/80

125

160

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe/80

Im (A)

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Obejście (Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu)

Oznaczenie produktu GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Typ wyłącznika

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Stałe

Stałe

Stałe/80

100

160

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe/80

Ir (A)

Stałe

Stałe

Stałe/80

100

144

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe/80

Im (A)

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Stałe

Zasilacz Easy UPS 3M – System UPS 3:3

Wejście /Obejście (Tylko dla systemów o podwójnym zasilaniu)

Oznaczenie produktu GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Nadmiarowy (1+1)

Moc układu równoległego

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Typ wyłącznika

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5-10

1,5-10

800 (stałe)

1250 (stałe)

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0 °C do 40 °C -25 °C do 55 °C
Względna wilgotność 0-95% bez kondensacji 0-95% bez kondensacji
Wysokość 0-3000 m  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Schemat jednoliniowy

Schematy jednoliniowe zasilacza Galaxy VS

UIB1 Wyłącznik wejściowy jednostki dla zasilacza UPS 1
UIB2 Wyłącznik wejściowy jednostki dla zasilacza UPS 2
MBB Wyłącznik obejścia serwisowego
IMB Wewnętrzny wyłącznik serwisowy
UOB1 Wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 1
UOB2 Wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 2
BB Wyłącznik baterii

Równoległy panel obejścia serwisowego jest używany w systemach o pojedynczym zasilaniu, aby ustawić równolegle dwa zasilacze UPS w celu zwiększania pojemności lub zapewnienia nadmiarowości.

UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB* nie można używać w systemie z równoległym panelem obejścia serwisowego, a wewnętrzny wyłącznik serwisowy IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.

Galaxy VS – Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

Schematy jednoliniowe zasilaczy Easy UPS 3S i Easy UPS 3M

UWAGA: Wewnętrznego MBB w zasilaczu Easy UPS 3S/3M nie można używać w systemie z równoległym panelem obejścia serwisowego, a wewnętrzny MBB musi być zablokowany w pozycji otwartej. Do trybu pracy z obejściem serwisowym należy używać wyłącznie Ext. MBB w panelu obejścia serwisowego.
UIB Wyłącznik wejściowy jednostki
SSIB Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego
MBB Wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego
UOB Wyłącznik wyjściowy jednostki
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 Zewnętrzny wyłącznik wejściowy jednostki/ wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego dla zasilacza UPS 1
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 Zewnętrzny wyłącznik wejściowy jednostki/ wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego dla zasilacza UPS 2
Ext. MBB Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego
Ext. UOB1 Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 1
Ext. UOB2 Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 2
BB Wyłącznik baterii

Zasilacze Easy UPS 3S i Easy UPS 3M – Układ równoległy – Pojedyncze zasilanie

Zasilacze Easy UPS 3S i Easy UPS 3M – Układ równoległy – Podwójne zasilanie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?