990-91216A-025

Dane techniczne

UWAGA: Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego: 10 kA RMS symetryczne.

W przypadku układu równoległego 1+1, panel obejścia serwisowego może wytrzymać obciążenie do 120 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (250 A):

 • przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 95 kVA.

 • przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 100 kVA.

W przypadku układu równoległego 2+0 zwiększającego pojemność, panel obejścia serwisowego może wytrzymać obciążenie do 240 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (500 A):

 • przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 190 kVA.

 • przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 200 kVA.

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku indywidualnych restrykcji wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli oczekuje się, że przewód neutralny będzie przewodził prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.

Wyłącznik wejściowy od strony sieci

Numer referencyjny

GVSBPAR10K30H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Moc systemu równoległego

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Typ wyłącznika

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (stałe) 640 (stałe) 1250 (stałe) 300 (stałe) 500 (stałe)

Wyłącznik wejściowy od strony sieci

Numer referencyjny

GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Moc systemu równoległego

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Typ wyłącznika

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (stałe) 5 – 10 x In 640 (stałe) 800 (stałe)

Wyłącznik wejściowy od strony sieci

Numer referencyjny

GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Moc systemu równoległego

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Typ wyłącznika

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5 – 10 x In 1,5-10 1250 (stałe) 5 – 10 x In

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
 • Maksymalny dopuszczalny rozmiar kabla wejścia i obciążenia to 35 mm2, a maksymalny dopuszczalny rozmiar kabla wejścia/wyjścia UPS to 16 mm2 dla modelu GVSBPAR10K30H.
 • Maksymalny dopuszczalny rozmiar kabla wejścia i obciążenia to 70 mm2, a maksymalny dopuszczalny rozmiar kabla wejścia/wyjścia UPS to 25 mm2 dla modelu GVSBPAR40K50H.
 • Maksymalny dopuszczalny rozmiar kable wejścia i obciążenia to 185 mm2, a maksymalny dopuszczalny rozmiar kabla wejścia/wyjścia UPS to 50 mm2 dla modelu GVSBPAR60K120H.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

 • Kable do 90°C

 • Temperatura otoczenia 30°C

 • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

 • Metoda montażu C

Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 30°C, należy wybrać przewody o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Kable aluminiowe nie są zalecane, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 30 °C.

Miedź

Numer referencyjny

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Moc systemu równoległego

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Wejście (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Wejście PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Wejście N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Wejście zasilacza UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

Zasilacz UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

Zasilacz UPS N (mm2)*

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Obciążenie (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Obciążenie PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Obciążenie N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2 x 70

35

50

Miedź

Numer referencyjny

GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Moc systemu równoległego

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Wejście (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Wejście PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Wejście N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Wejście zasilacza UPS (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

Zasilacz UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

Zasilacz UPS N (mm2)*

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Obciążenie (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Obciążenie PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Obciążenie N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminium

Numer referencyjny

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Moc systemu równoległego

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Wejście (mm2)

6 25 ND 6 6 ND

70

ND

25

ND

Wejście PE (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

Wejście N (mm2)*

2 x 16 2 x 16 ND 6 16 ND

2 x 70

ND

50

ND

Wejście zasilacza UPS (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

25

ND

25

ND

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

Zasilacz UPS PE (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

Zasilacz UPS N (mm2)*

6 16 ND 6 16 ND

2 x 16

ND

2 x 16

ND

Obciążenie (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

70

ND

16

ND

Obciążenie PE (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

Obciążenie N (mm2)*

16 2 x 16 ND 6 2 x 16 ND

2 x 70

ND

50

ND

Aluminium

Numer referencyjny

GVSBPAR60K120H

Typ układu równoległego

Pojemnościowy (2+0)

Redundantny (1+1)

Moc systemu równoległego

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Wejście (mm2)

150

185

2 x 120 

ND

50

70

95

ND

Wejście PE (mm2)

95

95

150

ND

25

70

50

ND

Wejście N (mm2)*

185

2 x 120

3 x 150

ND

70

150

185

ND

Wejście zasilacza UPS (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

ND

50

2 x 35

2 x 50

ND

Wyjście zasilacza UPS (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

ND

50

2 x 35

2 x 35

ND

Zasilacz UPS PE (mm2)

25

35

50

ND

25

35

50

ND

Zasilacz UPS N (mm2)*

2 x 35

3 x 35

3 x 50

ND

2 x 35

3 x 35

3 x 50

ND

Obciążenie (mm2)

120

185

2 x 120

ND

50

70

95

ND

Obciążenie PE (mm2)

70

95

120

ND

25

35

50

ND

Obciążenie N (mm2)*

185

2 x 120

 4 x 95

ND

70

150

185

ND

Specyfikacje momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów.

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0 °C do 40 °C -25 °C do 55 °C
Względna wilgotność 0-95% bez kondensacji 0-95% bez kondensacji
Wysokość 0-3000 m  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Schemat jednoliniowy

UIB1 Wyłącznik wejściowy jednostki dla zasilacza UPS 1
UIB2 Wyłącznik wejściowy jednostki dla zasilacza UPS 2
MBB Maintenance bypass breaker (Wyłącznik obejścia serwisowego)
IMB Internal maintenance breaker (Wyłącznik serwisu wewnętrznego)
UOB1 Wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 1
UOB2 Wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 2
BB Wyłącznik baterii

Równoległy panel obejścia serwisowego jest używany w systemach o pojedynczym zasilaniu, aby ustawić równolegle dwa zasilacze UPS w celu zwiększania pojemności lub nadmiarowości.

UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB* nie można używać w systemie z równoległym panelem obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.
QR code for this page

czy było to pomocne?