990-91216D-031

Ta parallella underhållsbypasspanelen ur drift eller flytta den till en ny plats

 1. Stäng av UPS:en helt – följ instruktionerna i UPS:ens drifthandbok.
 2. Ställ alla brytare i ställverket i öppet läge (AV).
 3. Ställ alla batteribrytare i ställverket/batterilösningen i öppet läge (AV).
 4. Kontrollera att alla uppströmsbrytare är i öppet läge (AV).
  FARA
  Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Kontrollera att alla uppströmsbrytare är i öppet läge (AV).
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 5. Öppna frontluckan på parallella underhållsbypasspanelen.
 6. Försätt alla UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 och MBB i parallella underhållsbypasspanelen i öppet läge (AV).
 7. Ta bort skruvarna och öppna den inre luckan i den parallella underhållsbypasspanelen.
 8. Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på respektive ingång/bypasskena, UPS-ingång/UPS-bypasskena, UPS-utgångsskena och lastskena innan du fortsätter.
  FARA
  FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på respektive ingång/bypasskena, UPS-ingång/UPS-bypasskena, UPS-utgångsskena och lastskena innan du fortsätter.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  GVSBPAR10K30H

  GVSBPAR40K50H

  GVSBPAR60K120H

 9. Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från parallella underhållsbypasspanelen. Se Anslut kraftkablarna på GVSBPAR10K30H, Anslut kraftkablarna på GVSBPAR40K50H för ett 3:1 UPS-system, Anslut kraftkablarna på GVSBPAR40K50H för ett 3:3 UPS-system, Anslut kraftkablarna på GVSBPAR60K120H för ett 3:1 UPS-system eller Anslut kraftkablarna på GVSBPAR60K120H för ett 3:3 UPS-system för information.
 10. Koppla loss och ta bort alla signalkablar från parallella underhållsbypasspanelen. Se Anslut signalkablarna för Galaxy VS UPS:er eller Anslut signalkablarna för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M för information.
 11. Ta bort de fyra skruvarna från väggen och ta bort parallella underhållsbypasspanelen från väggen.
  OBSERVERA
  Tung last
  GVSBPAR10K30H väger 35 kg, GVSBPAR40K50H väger 86 kg och GVSBPAR60K120H väger 110 kg. Använd lämpliga verktyg för att lyfta parallella underhållsbypasspanelen på ett säkert sätt.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 12. Stäng den inre luckan och fäst den med skruvarna.
 13. Stäng och lås frontluckan på parallella underhållsbypasspanelen.
 14. För transport:
  VARNING
  VÄLTRISK
  För transport av parallella underhållsbypasspanelen:
  • säkerställ att personalen som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
  • använd lämpliga verktyg för att lyfta och transportera produkten på ett säkert sätt;
  • skydda produkten mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  Transportkrav:

  • Montera parallella underhållsbypasspanelen i horisontellt läge i mitten av en lämplig pall med minsta pallmått: 1 000 mm x 1 200 mm. Pallen måste vara anpassad för vikten på parallella underhållsbypasspanelen (35–110 kg).

  • Montera parallella underhållsbypasspanelen på pallen med lämpliga fästanordningar som tål vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.

  • Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.

  VARNING
  Oväntat beteende hos utrustningen
  Lyft inte parallella underhållsbypasspanelen direkt med en gaffeltruck/palltruck eftersom parallella underhållsbypasspanelen då kan böjas eller skadas.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 15. Gör något av följande:
  • Avveckla parallella underhållsbypasspanelen, ELLER
  • Flytta parallella underhållsbypasspanelen till en ny plats för att installera den.
 16. Endast för installation av parallella underhållsbypasspanelen på en ny plats: Följ installationshandboken manuellt för att installera parallella underhållsbypasspanelen på en ny plats. Se Installationsmetod för Galaxy VS eller Installationsmetod för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M för en installationsöversikt. Ominstallation och uppstart måste utföras av kvalificerad personal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?