990–91216A–031

Anslut signalkablarna

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
  1. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna för brytarindikatorlamporna från styrplinten i den parallella underhållsbypasspanelen till UPS 1 och UPS 2.
    OBS: Brytarindikatorlampkretsen betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från primärkretsen. Anslut inte någon krets till brytarindikatorlampornas terminaler om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.
  2. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna från styrplinten i den parallella underhållsbypasspanelen till UPS 1 och UPS 2.
  3. Spänn signalkablarna så att de inte slakar och fäst signalkablarna till kabelavlastarna.
QR code for this page

Var det här till hjälp?