990-91216D-031

Förbered för kablar

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra eller stansa inte hål för kablar eller hylsor med genomföringsplattorna installerade, och borra eller slå inte i hål i genomföringsplattorna i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Ta bort genomföringsplattorna i botten.
 2. Borra eller stansa hål för kraftkablarna och signalkablarna eller hylsorna i genomföringsplattorna. UPS-ingång (A), ingång (B), last (C), UPS-utgång (D).
 3. Montera hylsorna (om tillämpligt) och sätt tillbaka genomföringsplattorna.
  FARA
  fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Se till att det inte finns några vassa kanter som kan skada kablarna.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?