990-91216D-031

Specifikationer

OBS: Maximal kortslutningstålighet: 10 kA RMS symmetriskt.

För ett 1+1 parallellsystem för redundans kan den parallella bypasspanelen stödja en belastning på upp till 120 kW/kVA så länge som den neutrala strömmen (250 A) inte överskrids:

 • vid 380 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 95 kVA icke-linjär belastning.

 • vid 400 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 100 kVA icke-linjär belastning.

För ett 2+0 parallellsystem för kapacitet kan den parallella bypasspanelen stödja en belastning på upp till 240 kW/kVA så länge som den neutrala strömmen (500 A) inte överskrids:

 • vid 380 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 190 kVA icke-linjär belastning.

 • vid 400 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 200 kVA icke-linjär belastning.

Rekommenderade kabeldimensioner för Galaxy VS

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
 • Den maximala tillåtna dimensionen för ingångskabel och lastkabel är 35 mm2 och den maximala tillåtna dimensionen för UPS-ingångskabel/-utgångskabel är 16 mm2 för GVSBPAR10K30H.
 • Den maximala tillåtna dimensionen för ingångskabel och lastkabel är 70 mm2 och den maximala tillåtna dimensionen för UPS-ingångskabel/-utgångskabel är 25 mm2 för GVSBPAR40K50H.
 • Den maximala tillåtna dimensionen för ingångskabel och lastkabel är 185 mm2 och den maximala tillåtna dimensionen för UPS-ingångskabel/-utgångskabel är 50 mm2 för GVSBPAR60K120H.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

 • 90 °C ledare

 • En omgivningstemperatur på 30 °C

 • Användning av koppar- eller aluminiumledare

 • Installationsmetod C

PE-storlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer. Aluminiumkablar rekommenderas inte för omgivningstemperaturer över 30 °C.

OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inga eller bara små harmoniska strömmar förväntas kan den neutrala ledaren dimensioneras som fasledare.

Koppar

Kommersiell referens

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Ingångsfaser (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Ingående PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Ingång N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

UPS-ingång (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

UPS-utgång (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Last (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Last PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Last N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50

2 x 70

35

50

Koppar

Kommersiell referens

GVSBPAR60K120H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Ingångsfaser (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Ingående PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Ingång N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

UPS-ingång (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

UPS-utgång (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (mm2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Last (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Last PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Last N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminum

Kommersiell referens

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Ingångsfaser (mm2)

6 25 Ej tillämpligt 6 6 Ej tillämpligt

70

Ej tillämpligt

25

Ej tillämpligt

Ingående PE (mm2)

6 16 Ej tillämpligt 6 6 Ej tillämpligt

35

Ej tillämpligt

16

Ej tillämpligt

Ingång N (mm2)

2 x 16 2 x 16 Ej tillämpligt 6 16 Ej tillämpligt

2 x 70

Ej tillämpligt

50

Ej tillämpligt

UPS-ingång (mm2)

6 6 Ej tillämpligt 6 6 Ej tillämpligt

25

Ej tillämpligt

25

Ej tillämpligt

UPS-utgång (mm2)

6 6 Ej tillämpligt 6 6 Ej tillämpligt

16

Ej tillämpligt

16

Ej tillämpligt

UPS PE (mm2)

6 6 Ej tillämpligt 6 6 Ej tillämpligt

16

Ej tillämpligt

16

Ej tillämpligt

UPS N (mm2)

6 16 Ej tillämpligt 6 16 Ej tillämpligt

2 x 16

Ej tillämpligt

2 x 16

Ej tillämpligt

Last (mm2)

6 16 Ej tillämpligt 6 6 Ej tillämpligt

70

Ej tillämpligt

16

Ej tillämpligt

Last PE (mm2)

6 16 Ej tillämpligt 6 6 Ej tillämpligt

35

Ej tillämpligt

16

Ej tillämpligt

Last N (mm2)

16 2 x 16 Ej tillämpligt 6 2 x 16 Ej tillämpligt

2 x 70

Ej tillämpligt

50

Ej tillämpligt

Aluminum

Kommersiell referens

GVSBPAR60K120H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Ingångsfaser (mm2)

150

185

2 x 120 

Ej tillämpligt

50

70

95

Ej tillämpligt

Ingående PE (mm2)

95

95

150

Ej tillämpligt

25

70

50

Ej tillämpligt

Ingång N (mm2)

185

2 x 120

3 x 150

Ej tillämpligt

70

150

185

Ej tillämpligt

UPS-ingång (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

Ej tillämpligt

50

2 x 35

2 x 50

Ej tillämpligt

UPS-utgång (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

Ej tillämpligt

50

2 x 35

2 x 35

Ej tillämpligt

UPS PE (mm2)

25

35

50

Ej tillämpligt

25

35

50

Ej tillämpligt

UPS N (mm2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

Ej tillämpligt

2 x 35

3 x 35

3 x 50

Ej tillämpligt

Last (mm2)

120

185

2 x 120

Ej tillämpligt

50

70

95

Ej tillämpligt

Last PE (mm2)

70

95

120

Ej tillämpligt

25

35

50

Ej tillämpligt

Last N (mm2)

185

2 x 120

 4 x 95

Ej tillämpligt

70

150

185

Ej tillämpligt

Rekommenderat uppströmsskydd för Galaxy VS

OBS: För lokala direktiv som kräver 4-poliga brytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en linjeneutral, icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.

Ingång

Kommersiell referens

GVSBPAR10K30H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Brytartyp

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fast) 640 (fast) 1 250 (fast) 300 (fast) 500 (fast)

Ingång

Kommersiell referens

GVSBPAR40K50H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Brytartyp

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1 250 (fast) 5–10 x tum 640 (fast) 800 (fast)

Ingång

Kommersiell referens

GVSBPAR60K120H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Brytartyp

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A)/Isd (A) 5–10 x tum 1,5–10 1 250 (fast) 5–10 x tum

Rekommenderade kabeldimensioner för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
 • Den maximala tillåtna dimensionen för ingångs-/bypasskabel och lastkabel är 70 mm2 och den maximala tillåtna dimensionen för UPS-ingångs-/-utgångs-/bypasskabel är 25 mm2 för GVSBPAR40K50H.
 • Den maximala tillåtna dimensionen för ingångs-/bypasskabel och lastkabel är 185 mm2 och den maximala tillåtna dimensionen för UPS-ingångs-/-utgångs-/bypasskabel är 50 mm2 för GVSBPAR60K120H.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

 • 90 °C ledare

 • En omgivningstemperatur på 30 °C

 • Användning av koppar- eller aluminiumledare

 • Installationsmetod C

PE-storlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer. Aluminiumkablar rekommenderas inte för omgivningstemperaturer över 30 °C.

OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inga eller bara små harmoniska strömmar förväntas kan den neutrala ledaren dimensioneras som fasledare.

Easy UPS 3S – 3:1 UPS-system

Kommersiell referens GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Enkelmatad strömförsörjning Ingångsfaser (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Ingång N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Ingående PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

System med dubbel matning Bypassfaser (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Last (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Last N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Last PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

UPS-ingång (mm2)

/UPS-bypass (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS-utgång (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS N (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS PE (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S – 3:3 UPS-system

Kommersiell referens GVSBPAR40K50H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Enkelmatad strömförsörjning Ingångsfaser (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Ingång N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Ingående PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

System med dubbel matning Bypassfaser (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Bypass N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Bypass PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Last (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Last N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Last PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

UPS-ingång (mm2)

/UPS-bypass (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS-utgång (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS N (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS PE (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M – 3:3 UPS-system

Kommersiell referens GVSBPAR60K120H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Enkelmatad strömförsörjning Ingångsfaser (mm2)

95

120

35

50

Ingång N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Ingående PE (mm2)

50

70

16

25

System med dubbel matning Bypassfaser (mm2)

95

120

35

50

Bypass N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Bypass PE (mm2)

50

70

16

25

Last (mm2)

95

120

25

50

Last N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Last PE (mm2)

50

70

16

25

UPS-ingång (mm2)

/UPS-bypass (mm2)

35

50

35

50

UPS-utgång (mm2)

25

50

25

50

UPS N (mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

UPS PE (mm2)

16

25

16

25

Rekommenderat uppströmsskydd för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M

Easy UPS 3S – 3:1 UPS-system

Ingång /Bypass (Endast för system med dubbel matning)

Kommersiell referens GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Brytartyp

C120H-C-100A/NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/C60H-C-50A

C120H-C-80A/NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400

C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Fast

160

Fast

Fast

Fast

160

250

400

Fast/100

160

Ir (A)

Fast/100

144

Fast

Fast/80

Fast/100

144

200

280

Fast/100

144

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

5~10*In

Io=1,5~10

Fast

Fast

Easy UPS 3S – 3:3 UPS-system

Ingång

Kommersiell referens GVSBPAR40K50H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Brytartyp

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Kompakt NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Kompakt NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A/C60H-C-20A

iC65H-C-32A/C60H-C-32A

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

C120H-C-80A/NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fast

Fast

Fast/80

125

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Ir (A)

Fast

Fast

Fast/80

125

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Bypass (Endast för system med dubbel nätmatning)

Kommersiell referens GVSBPAR40K50H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Brytartyp

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

C120H-C-80A/NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Kompakt NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Kompakt NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A/C60H-C-20A

iC65H-C-32A/C60H-C-32A

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

C120H-C-80A/NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fast

Fast

Fast/80

100

160

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Ir (A)

Fast

Fast

Fast/80

100

144

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast/80

Im (A)

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Fast

Easy UPS 3M – 3:3 UPS-system

Ingång /Bypass (Endast för system med dubbel matning)

Kommersiell referens GVSBPAR60K120H

Typ av parallellsystem

Kapacitet (2+0)

Redundans (1+1)

Effekt av parallellsystem

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Brytartyp

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Kompakt NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Kompakt NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5–10

1,5–10

800 (fast)

1 250 (fast)

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Leveransvikt och -dimensioner för parallell underhållsbypasspanel

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm * Bredd i mm Djup i mm *
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Vikt och mått för parallell underhållsbypasspanel

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
Prestanda IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav
Miljö IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering
Märkningar CE
Jordningssystem TN-C, TN-S, TT
Överspänningskategori OVCIII
Skyddsklass I
Föroreningsgrad 2

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -25 °C till 55 °C
Relativ luftfuktighet 5–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd 0–3 000 m  
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %

Enlinjeschema

Galaxy VS – enlinjeschema

UIB1 Ingångsbrytare för enhet UPS 1
UIB2 Ingångsbrytare för enhet UPS 2
MBB Underhållsbypassbrytare
IMB Intern underhållsbrytare
UOB1 Utgångsbrytare för enhet UPS 1
UOB2 Utgångsbrytare för enhet UPS 2
BB Batteribrytare

Den parallella underhållsbypasspanelen används i system med enkelmatad strömförsörjning för att motsvara två UPS:er för antingen kapacitet eller redundans.

OBS: Den interna bypassbrytaren (IMB)* i UPS:en kan inte användas i ett system med en parallell underhållsbypasspanel, och den interna bypassbrytaren (IMB*) måste låsas i det öppna läget.

Galaxy VS – parallellsystem – enkelmatad strömförsörjning

Enlinjeschema för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M

OBS: Den interna MBB:n* i Easy UPS 3S/3M kan inte användas i ett system med en parallell underhållsbypasspanel, och den interna MBB:n måste låsas i det öppna läget. Använd endast Ext. MBB i den parallella underhållsbypasspanelen för drift av underhållsbypass.
UIB Ingångsbrytare för enhet
SSIB Statisk omkopplare för ingångsbrytare
MBB Intern bypassbrytare
UOB Utgångsbrytare för enhet
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 Ingångsbrytare för extern enhet/ingångsbrytare för statisk omkopplare för UPS 1
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 Ingångsbrytare för extern enhet/ingångsbrytare för statisk brytare för UPS 2
Ext. MBB Extern bypassbrytare
Ext. UOB1 Ingångsbrytare för extern enhet UPS 1
Ext. UOB2 Ingångsbrytare för extern enhet UPS 2
BB Batteribrytare

Easy UPS 3S och Easy UPS 3M – parallellsystem – enkelmatad strömförsörjning

Easy UPS 3S och Easy UPS 3M – parallellsystem – dubbelmatad strömförsörjning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?