990-91260C-011

Lopullinen asennus

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
 • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
 • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
 • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
 • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
 • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
 • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
laitevaurion vaara
Ennen kuin asennat järjestelmän akut, odota, että järjestelmään voidaan kytkeä virta. Akun asentamisesta UPS-järjestelmän virran kytkentään kuluva aika ei saa ylittää 72:ta tuntia (kolmea päivää).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
 1. Asenna yläkansi takaisin paikalleen:
  1. Kallista yläkantta ja työnnä se UPSin takaosaan. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on kiinnitettävä UPSin takaosan aukkoihin.
  2. Työnnä yläkansi alas edestä.

   UPS takaa

  3. Kiinnitä ruuvit takaisin.
 2. Irrota takakuljetuskiinnike UPSista.
 3. Vain maanjäristyskiinnikkeille:
  1. Asenna takakiinnike UPSiin toimitetuilla M8-pulteilla.

   UPS takaa

  2. Työnnä UPS paikalleen niin, että takakiinnike kiinnittyy lattiakiinnikkeeseen.

  UPS takaa

 4. Laske UPSin etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että UPS on suorassa.
  HUOMAUTUS
  Laitevaurion vaara
  Älä liikuta koteloa tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 5. Vain muu kuin maanjäristyskiinnitys: Kiinnitä etukuljetuskiinnike lattiaan. UPSin painopiste voi olla korkealla, ja laite saattaa kaatua, jos sitä ei ole kiinnitetty lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etukuljetuskiinnikkeen reiän läpimitta on 9 mm.
 6. Vain maanjäristyskiinnikkeille:
  1. Irrota etukuljetuskiinnike UPSista.
  2. Asenna etummainen maanjäristyskiinnike UPSiin.
  3. Kiinnitä UPSin etummaisen maanjäristyskiinnikkeen lattiakiinnike lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etumaanjäristyskiinnikkeen reiän läpimitta on 18 mm.
 7. Aseta akkukatkaisija (BB) auki- eli OFF-asentoon.
 8. Työnnä mahdolliset ylimääräiset akkumoduulit aukkoon. Täytä hyllyt alhaalta ylöspäin.
 9. Käännä ylimääräisten akkumoduulien kahvaa alaspäin ja kiinnitä kahva hyllyyn tarkoituksenmukaisella ruuvilla.
 10. Kytke akkuliitännät akkumoduulien etuosaan.
 11. Asenna takaisin paikoilleen kaikki levyt ja suojat, jotka irrotettiin kohdassa Asennuksen valmistelu.
 12. Asenna UPSin etupaneeli takaisin paikalleen:
  1. Kiinnitä UPSin etupaneelin alaosan kaksi liitintä UPSiin vinosti.
  2. Yhdistä etupaneelin hihna takaisin UPSiin.
  3. Sulje etupaneeli ja lukitse se kahta lukitusruuvia käyttäen.
QR code for this page

Auttoiko tämä?