990-91260C-011

Tekniset tiedot

Syötön tekniset tiedot

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW

Jännite (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä (yksi syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä (kaksoissyöttö)

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* *

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä (yksi syöttö)
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä (kaksoissyöttö)*

Syöttöjännitteen vaihtelualue (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253

380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

408–552

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

40–70

Nimellissyöttövirta (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Enimmäissyöttövirta (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Syöttövirran rajoitus (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Syötön tehokerroin

0,99 yli 50 %:n kuormalla
0,95 yli 25 %:n kuormalla

Harmoninen kokonaissärö (THDI)

< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen)

Suurin oikosulkuluokitus

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet

Siirtymä

Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia

Ohituksen tekniset tiedot

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW

Jännite (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä *

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

432–528

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Nimellinen nollavirta (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Suurin oikosulkuluokitus*

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 160 A, sulamisenergia 2.68 kA2s

Lähdön tekniset tiedot

HUOMAUTUS: Lähtöliitäntöjen on vastattava yksittäisen syötön järjestelmissä syöttöjohtimien määrää tai kahdennetun syötön järjestelmissä ohitusjohtimien määrää.

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW

Jännite (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480
Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G)

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE)

Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, G, GEC*) tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G)

Jännitteen säätö

Symmetrinen kuormitus ±1 %
Epäsymmetrinen kuormitus ±3 %

Ylikuormituskapasiteetti

150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä)
125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä)
200/208/220/480 V: 125 % jatkuva (ohituskäyttö)
380/400/415 V: 110 % jatkuva (ohituskäyttö)
1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö)

Dynaaminen kuormitusvaste

±5 % 2 millisekunnin jälkeen
±1 % 50 millisekunnin jälkeen

Lähtötehokerroin

1

Nimellislähtövirta (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Taajuuden säätö (Hz)

50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä

Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s)

Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Harmoninen kokonaissärö (THDU)

< 2 % lineaarisella kuormalla
< 5 % ei-lineaarisella kuormalla
< 1 % lineaarisella kuormalla
< 3 % ei-lineaarisella kuormalla

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3:2021) mukaisesti)

VFI-SS-11

Kuormituksen huippukerroin

2,5

Kuormituksen tehokerroin

0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta

Akun tekniset tiedot

Arvot perustuvat 40 akkuun.

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW

Jännite (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla

80 %

Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla

20 %

Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)

8

8

12

16

16

Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW)

2

2

3

4

4

Nimellinen akkujännite (VDC)

480

Nimellinen ylläpitojännite (VDC)

545

Maksimitehostusjännite (VDC)

571

Lämpötilan tasaus (kennokohtainen)

−3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C

Varauksen loppujännite (täysi kuorma) (VDC)

384

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)

22

22

33

43

43

Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)

27

27

41

54

54

Sykkivä virta

< 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika)

Akkutesti

Manuaalinen/automaattinen (valittavissa)

Suurin oikosulkuluokitus

10 kA

Suositellut kaapelikoot 380/400/415 V:lle

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 25 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

 • 90 °C:n johtimet

 • ympäristön lämpötila 30 °C

 • kuparijohdinten käyttäminen

 • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.

Kupari

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW

Jännite (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Syöttövaiheet (mm2)

6

6

10

Syöttö-PE (mm2)

6

6

10

Ohitus-/lähtövaiheet (mm2)

6

6

10

Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2)

6

6

10

Nolla (mm2)

6

10

16

Suositellut kaapelikoot 200/208/220/480 V:lle

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 4 AWG.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:

 • 90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C (167 °F) pääte)

 • ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)

 • kuparijohdinten käyttäminen

Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

Laitteiden maadoitusjohtimien (EGC) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.

HUOMAUTUS: Suositellut kaapelikoot ja suurin sallittu kaapeli voivat vaihdella aputuotteiden osalta. Kaikki aputuotteet eivät tue alumiinikaapelien käyttöä. Noudata aputuotteen mukana toimitettua asennusohjetta.
HUOMAUTUS: Nollajohdin mitoitetaan käsittelemään 1,73-kertaista vaihevirtaa ei-lineaaristen kuormien suuren harmonisen sisällön varalta. Jos harmonisia virtoja ei odoteta tai jos niiden oletetaan olevan alhaisia, nollajohdin voidaan mitoittaa kuten vaihejohdin, mutta ei sitä alhaisemmaksi.

Kupari

UPSin nimellisteho 10 kW 20 kW
Jännite (V)

200/208/220

480
Syöttövaiheet (AWG/kcmil)

8

8

Syöttö-EGC (AWG/kcmil)

8

10

Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil)

8

10

Ohitus-EGC/lähtö-EGC (AWG/kcmil)

8

10

Nolla (AWG/kcmil)

6

6

HUOMAUTUS: Kaapelikoot perustuvat 80 %:iin luokiteltuihin UIB-, UOB-, MBB- ja SSIB-virrankatkaisijoihin.

Suositeltu vastasuunnan suoja

208 V:n UPS

HUOMIO
tulipalovaara
 • Kytke vain alla kuvaillun mukaiseen piiriin.
 • Kytke piiriin, joka on varustettu enintään 63 A:n haaroituspiirin ylivirtasuojan National Electrical Coden, ANSI/NFPA70:n ja Canadian Electrical Coden osan I, C22.1 mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Muiden on tarjottava ylivirtasuoja ja sen tehtävä on merkittävä näkyviin.

UPSin nimellisteho

10 kW
 

Syöttö

Ohitus

Katkaisijan tyyppi

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

Tr Ir-asetuksella 6

0,5

li (X In) -asetus

1,5

400 V:n UPS

HUOMAUTUS: Kun paikalliset direktiivit edellyttävät nelinapaisia virrankatkaisijoita: Jos nollajohtimen odotetaan kuljettavan suurta virtaa linjaneutraalin ei-lineaarisen kuormituksen vuoksi, virrankatkaisija on luokiteltava odotetun nollavirran mukaan.

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW
 

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Syöttö

Ohitus

Katkaisijan tyyppi

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (kiinteä)

190 (kiinteä)

400 (kiinteä)

300 (kiinteä)

500 (kiinteä)

400 (kiinteä)

480 V:n UPS

HUOMIO
tulipalovaara
 • Kytke vain alla kuvaillun mukaiseen piiriin.
 • Kytke piiriin, joka on varustettu enintään 63 A:n haaroituspiirin ylivirtasuojan National Electrical Coden, ANSI/NFPA70:n ja Canadian Electrical Coden osan I, C22.1 mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Muiden on tarjottava ylivirtasuoja ja sen tehtävä on merkittävä näkyviin.

UPSin nimellisteho

20 kW
 

Syöttö

Ohitus

Katkaisijan tyyppi

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

Tr Ir-asetuksella 6

0,5

li (X In) -asetus

1,5

Suositellut pultti- ja kenkäkoot

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Käytä vain UL-hyväksyttyjä kompressiokaapelikenkiä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Kapeat yksireikäiset kaapelikengät laitteiden maadoitusjohdin-/suojamaadoituskaapeleita varten

Kaapelin koko Pultin koko Kaapelikengän tyyppi Puristustyökalu Väri
10 AWG M6 × 16 mm LCA10-14-L CT-1570
8 AWG M6 × 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 punainen P21
6 AWG M6 × 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 sininen P24
4 AWG M6 × 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 harmaa P29

Kapea eristetty holkki vaihekaapeleille ja N-kaapeleille

Pultin koko Eristetyn holkin tyyppi Puristustyökalu
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila

0–40 °C (32–104 °F)

−15–40 °C (5–104 °F) akullisille järjestelmille.

Suhteellinen kosteus

0–95 % ei tiivisty nesteeksi

10–80 % ei tiivisty nesteeksi

Käyttökorkeus

Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n (0–10 000 jalan) korkeudessa.
Virran luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n (3 300–10 000 jalan) korkeudessa:
Enintään 1 000 m (3 300 jalkaa): 1,000
Enintään 1 500 m (5 000 jalkaa): 0,975
Enintään 2 000 m (6 600 jalkaa): 0,950
Enintään 2 500 m (8 300 jalkaa): 0,925
Enintään 3 000 m (10 000 jalkaa): 0,900

 
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä

400 V 10–20 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 55 dB 100 %:n kuormalla

480 V 20 kW ja 208 V 10 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 55 dB 100 %:n kuormalla

Suojaluokitus

IP20

Väri

RAL 9003, kiiltotaso 85 %

UPSin painot ja mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)

UPS yhdellä akkusarjalla

245 (540)

1 485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

HUOMAUTUS: Yksi akkumoduuli painaa noin 32 kg (70,5 lb). Yksi akkusarja koostuu neljästä akkumoduulista.

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.
HUOMAUTUS: Tarvittava tyhjä tila takana on vähintään 150 mm (5,91 tuumaa).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?